Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 21. nedelje med letom

Mašni nameni 21. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 23. avgust

Roza iz Lime, devica in redovnica

7.00 na čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku
19.00 + Jožica Škulj in družina Lubej

TOREK, 24. avgust

Jernej, apostol

7.00 v zahvalo

19.00 + Milan in Ferdo Šklebek in družina Beti

SREDA, 25. avgust

Ludvik IX. Francoski, kralj

7.00  ni namena

19.00 + Cvetan Stojiljković

ČETRTEK, 26. avgust

Ivana Bicher, redovna ustanoviteljica

7.00  ni namena

19.00 ni namena

 PETEK, 27. avgust

Monika, mati sv. Avguština

7.00  ni namena

19.00 + Majda Žlavs

 SOBOTA, 28. avgust

Danijel, prerok

7.00 ni namena

19.00 + Marija Pšeničnik in + iz družine Topolovec

22. NEDELJA MED LETOM, 29. avgust

– DANIJELOVA NEDELJA –

mučeništvo Janeza Krstnika

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družini Dimec

9.00 v zahvalo

10.00 + Angelca Beukovič

19.00 ni namena


Današnja božja beseda