Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 22. nedelje med letom ~ Danijelova ~

Mašni nameni 22. nedelje med letom ~ Danijelova ~

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30.  avgust

Srečko, mučenec

7.00  V zahvalo

8.00 Po namenu  (Marijina c.)

19.00 pogrebna: + Damjan Lončarevič

TOREK, 31. avgust

Pavlin, škof

7.00 Ni namena

8.00 Po namenu (Marijina c.)

19.00 + Viktor in Ljudmila Praprotnik ter Veronika Ajdnik

SREDA, 1. SEPTEMBER

Egidij, Opat

7.00  Za uspešno šolsko leto

8.00 Po namenu (Marijina c.)

ni večerne svete maše

pRVI ČETRTEK, 2. SEPTEMBER

Marjeta, devica in mučenka

7.00  + Blaž Lilija

8.00 Po namenu

19.00 Za nove duhovne poklice

PRVI PETEK, 3. SEPTEMBER

Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

7.00 + v družini Gomilšek

8.00 Po namenu   (Marijina c.)

19.00 + Ljudmila Kokol

PRVA SOBOTA, 4. SEPTEMBER

Rozalija Sicilska, devica in spokornica

7.00 + duhovniki

8.00 Po namenu (Marijina c.)

19.00 + Jože Tombac

23. NEDELJA MED LETOM, 5. SEPTEMBER

Mati Terezija, redovna ustanoviteljica

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + starši, bratje in sestre Poličnik

9.00 Za uspešen začetek novega šolskega leta (Marijina c.)

10.00 + Bogomir in Ana Oset

11.30 Ni namena

19.00 + Katarina Trontelj


Današnja božja beseda