Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 23. nedelje med letom

Mašni nameni 23. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 6. SEPTEMBER

Zaharija, prerok

7.00 + Breda Mihevc

8.00 Po namenu (Marijina c.)

19.00 + Milka Mikuš

TOREK, 7. SEPTEMBER

Regina, mučenka

7.00 Ni namena

8.00 Po namenu  (Marijina c.)

19.00 + Franc Hostnik in starši ter Jožef in Marija

SREDA, 8. SEPTEMBER

Rojstvo device Marije

7.00  Za B. varstvo, milost vere in blagoslov v družini

8.00 + v družini Hočevar in Kožel

9.00 + Marija in Ivan Brežnik   (Marijina c.)

1.00 + Ljudmila in Mihael Marenčič

19.00 + v družini Zelič

ČETRTEK, 9. SEPTEMBER

Peter Klaver, redovnik

7.00  Ni namena

8.00 Po namenu    (Marijina c.)

19.00 + Franc Jernejc

PETEK, 10. SEPTEMBER

Nikolaj Tolentinski, spokornik

7.00  Ni namena

8.00 Po namenu  (Marijina c.)

19.00 + Alma in Milan Marolt

 SOBOTA, 11. SEPTEMBER

Prot in Hijacint, Mučenca

7.00 + Mihael Urek st., Milka Tiselj, Majda Žlavs

8.00 Po namenu   (Marijina c.)

19.00 V zahvalo in čast Devici Mariji

24. NEDELJA MED LETOM, 12. SEPTEMBER

Marijino ime

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marjan Kotnik ter družina Kotnik in Samarin

9.00 + starši Trbojevič  (Marijina c.)

10.00 + Jože Tombac

11.30 + Francka in Janez Krajnik

19.00 + Franc Jernejc


Današnja božja beseda