Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 27. nedelje med letom

Mašni nameni 27. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 4. oktober

Frančišek Asiški, Redovni ustanovitelj

7.00  Za zdravje

8.00 Po namenu (Z)   (Marijina c. (MC))

18.00 + Terezija Jakše (pog)

+ Franc Jernejc

+ Franjo Lebarič

TOREK, 5. oktober

Marija Favstina Kowalska, Redovnica

7.00 za poživitev vere

8.00 + Kristina Turnšek  (MC)

18.00 + Antonija in Lovro Lesjak

SrEDA, 6. oktober

Bruno, redovni ustanovitelj kartuzijanov

7.00 Za zvestobo duhovnikov Kristusu

8.00 + Pavel Arh  (MC)

9.00 somaševanje duhovnikov
Dekanije Celje-Nova Cerkev

18.00 + Lado Gračner, Terezija in Mihael Kovačič

 ČETRTEK, 7. oktober

Rožnovenska Mati Božja

7.00   + Amalija Lesjak

8.00 + sestra Damjana Kuhelj  (MC)

18.00 Po namenu za pokojne

 PETEK, 8. oktober

Benedikta, Devica in mučenka

7.00 Za verne duše

8.00 Po namenu  (MC)

18.00 + Zvonko Dimec

 SOBOTA, 9. oktober

Dionizij, škof in tovariši, mučenci

7.00 + Črepinšek in Trepel

8.00 po namenu  (MC)

18.00 + Leopold Bobek

28. NEDELJA MED LETOM, 10. oktober

Danilo, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + splavljene otroke

9.00 + Terezijo Kerin  (Marijina c.)

10.00 + Slava Jurgec

11.30 + Branko Lesjak

18.00 + Štefan Horvat


Današnja božja beseda