Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 31. nedelje med letom

Mašni nameni 31. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 1. novemver

VSI SVETI

7.00  za žive in pokojne župljane in dobrotnike.

8.00 + Jože Jurhar

9.00 + Jožica Steiner  (Marijina c.(MC))

10.00 + družina Kotnik in Samarin

11.30 + družine Zapušek, Požun in Vodeb

18.00 + Terezija in Franc Kerin

TOREK, 2. november

VERNE DUŠE

7.00 + Avguštin Šantej

7.30 + Terezija Kerin

8.00 + družina Lokovšek  (MC)

8.30 + Silva Arzenšek  (MC)

18.00 + Saša Cverle

18.30 po namenu papeža Frančiška

SREDA, 3. november

Viktorin Ptujski, mučenec

7.00  v zahvalo za življenje

8.00 po namenu (z)   (MC)

18.00 + Dušan Zapušek

ČETRTEK, 4. novEMBER

Karel Boromejski, škof

7.00  + Karel Knez, sestri Dragica in Stanka

8.00 + Ivan Mirnik, Elizabeta Kralj  (MC)

18.00 za duhovne poklice

 PETEK, 5. novEMBER

Zaharija in Elizabeta, Starši Janeze Krstnika

7.00 + družina Hrastnik

8.00 + Gračnar in Kolman   (MC)

18.00 za srečen porod + Gela Habjan (pog.)

 SOBOTA, 6. novEMBER

Lenart, opat

7.00 + duhovniki

8.00 + Kristina Potočnik   (MC)

18.00 + Jelena, Marija in Alojz Žumer

32. NEDELJA MED LETOM, 7. november

Engelbert, škof 

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Anton Mohorič

9.00 + Amalija in Mirko Lesjak  (MC)

10.00 + Slava Jurgec

11.30 + družini Vrečer in Nosan

18.00 + družini Špec in Pertinač


Današnja božja beseda