Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 27. nedelje med letom

Oznanila 27. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Sinoda Cerkve
V mesecu oktobru se bo pričela sinoda Cerkve, ki bo trajala tri leta. Sinodalnost predstavlja pot, po kateri bo Cerkev lahko dosegla prenovo v moči delovanja Svetega Duha, v poslušanju tega, kar Bog želi povedati svojemu ljudstvu. Vseeno pa  nas ta skupna hoja ne samo združuje globlje v eno Božje ljudstvo, temveč nas tudi pošilja, da nadaljujemo svoje poslanstvo s preroškim pričevanjem, ki objema celotno človeško družino skupaj z našimi brati kristjani drugih veroizpovedi in z drugimi verskimi izročili. Sposobnost predstavljanja drugačne prihodnosti Cerkve in njenih institucij v skladu s poslanstvom, ki ga je prejela, je v veliki meri odvisna od odločitve, da sprožimo procese poslušanja, dialoga in skupnega razločevanja, v katerih lahko vsakdo sodeluje in da svoj prispevek. Poleg tega je odločitev za »skupno hojo« preroško znamenje za človeško družino, ki potrebuje skupen projekt, v katerem bo lahko delovala za dobro vseh. Cerkev, ki je sposobna občestva in bratstva, sodelovanja in subsidiarnosti, v zvestobi temu, kar oznanja, bo lahko spremljala uboge in najmanjše ter jim posodila svoj glas. Da bi lahko »hodili skupaj«, moramo Svetemu Duhu dovoliti, da nas poučuje o resnični sinodalni miselnosti, da bomo pogumno in srčno vstopali v proces spreobračanja, ki je nepogrešljiv v tistem »stalnem prenavljanju, katerega Cerkev, kolikor je človeška in zemeljska ustanova, vedno potrebuje« (E 6; prim. EG 26).
Tadej Linasi, stolni župnik

PRIPRAVA NA SV. BIRMO IN PRVO SV. OBHAJILO
Vstopili smo v novo veroučno leto, ki vključuje tudi priprave na zakramente. V duhu vizije Škofije Celje bo, kot druge župnije, tudi naša župnija imela prvo obhajilo v 3. razredu in birmo v 9. razredu. Vstopamo v obdobje triletne priprave (1. 2. 3. razred) na prvo obhajilo in triletne neposredne priprave na birmo (7. 8. 9. razred).

VEROUK
V prihodnjem tednu so veroučna srečanja za vse razrede.

DEKANIJSKA REKOLEKCIJA
Z dnem 1. septembra 2021 je celjski škof Maksimiljan izdal odlok o preureditvi dekanij v Škofiji Celje. Dekaniji Nova Cerkev in Celje sta združeni v novo dekanijo Celje – Nova Cerkev. Prvo srečanje duhovnikov nove dekanije bo v sredo, 6. oktobra 2021, ob 9.30 uri v naši stolnici.

MOITEV ROŽNEGA VENCA
V mesecu oktobru še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca v cerkvi pred sveto mašo in doma. Vsak četrtek ga bomo molili tudi preko spleta ob 20. uri. Povezavo najdete na spletni strani župnije.

DAR ZA SVETO MAŠO – MAŠNI NAMENI
Povabljeni k darovanju za svete maše. Mašni namen je lahko za rajne, lahko pa tudi za kakšen drug namen.
Mašni namen lahko naročite v župnijski pisarni, v zakristiji po sveti maši, po telefonu (03 426 19 00 ali 041 265 740, lahko tudi po e-pošti (tadej.linasi@rkc.si).

PCT – POGOJI ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk bogoslužja v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje!

DAR ZA OBMOVO STREHE NA STOLNICI
Bog vam povrni za vaš današnji dar za streho na stolnici.

VEČERNE SVETE MAŠE
Od tega tedna dalje bodo večerne svete maše ob 18. uri.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).


Današnja božja beseda