Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 33. nedelje med letom

Mašni nameni 33. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 15. november

Albert veliki, škof

7.00  + Alojzija Zdolšek

8.00 v zahvalo in priprošnjo za pomoč Mariji   (Marijina c.(MC))

18.00 + Silva Kramer

TOREK, 16. november

Marjeta Škotska, kraljica

7.00 po namenu

8.00 + Emil Mareš   (MC)

18.00 + Branko Lorger, Tončka Vodišek

SREDA, 17. november

Elizabeta Ogrska, redovnica

7.00  + Majda Mužina

8.00 po namenu  (MC)

ČETRTEK, 18. november

Roman, diakon

7.00  + Franc in Matevž Hudobreznik

8.00 + Avgust Likeb   (MC)

18.00 za zdravje v družini

 PETEK, 19. november

Matilda, redovnica

7.00  + Marijan Kotnik

8.00 po namenu  (MC)

18.00 + Elizabeta Žlender

SOBOTA, 20. november

Edmund, kralj

7.00po namenu

8.00 + Pavla Florjanc   (MC)

18.00+ Viktor Marjan Cigoj (pog.)

kristus kralj vesoljstva, 21. november

Darovanje Device Marije

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Zvonko Dimec

9.00 + Angela in Ivan Habjan (MC)

10.00 + starši Jože in Terezija Kraljič, brata Jože in Stanislav

11.30 + Franc Radej

18.00 + Jagica Jakše (obl)


Današnja božja beseda