Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni nedelje Kristusa kralja vesoljstva

Mašni nameni nedelje Kristusa kralja vesoljstva

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 22. november

Cecilija, mučenka

7.00 + Anton Zdolšek

8.00 + Marija in Anton Gomilar   (Marijina c. (MC))

18.00 + Amalija, Franc in Terezija Kovačič

TOREK, 23. november

Klemen I., papež

7.00 V čast in zahvalo srcu Jezusovemu in Marijinemu

8.00 + Emil Mareš (MC)

18.00 + Štefanija Zbiljski po namenu za Evo

SREDA, 24. november

Andrej Dung-Lac, mučenec

7.00  po namenu

8.00 po namenu in v zahvalo  (MC)

18.00 + Robert Bajuk

 ČETRTEK, 25. november

Katarina Aleksandrijska, mučenka

7.00  + sestra Stanka

8.00 + Logar in Rovan  (MC)

18.00 + Andrej, Ana in Ivan Ivanjko

PETEK, 26. noveber

Leopold Portomavtriški, redovnik

Obletnica posvetitve Celjske stolnice

7.00  + Mihaela Beloglavc

8.00 + Kristina Turnšek      (MC)

18.00 + Marija, Ivan in Friderik Hudournik

 SOBOTA, 27. november

Modest in Virgil, škofa

7.00 + Ožbolt Zatler (obl)

8.00 + Ivan in Silva Vrhovnik            (MC)

18.00 + Rafko Ferlič + Leopold Bobek

1. adventna NEDELJA, 28. november

Katarina Labure redovnica

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00+ Amalija in Mirko Lesjak          (MC)

9.00 + Janez, starše, Janko in Štefka Cafuta

10.00+ za zdravje in blagoslov v družini

11.30+ Terezija Gluhak

18.00 + Slavko Gradič, Ivan Brežnik, starši  Leskovšek, nečaka Leskovšek


Današnja božja beseda