Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 4. adventne nedelje

Mašni nameni 4. adventne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 20. december

Dominik, opat

7.00  + Avgust Likeb

8.00 po namenu       Marijina c. (MC)

18.00+ Terezija Kerin

TOREK, 21. december

Peter Kanizij, duhovnik

7.00 po namenu

8.00 za zdravje      (MC)

18.00 + družina Šmid

za Božje usmiljenje

SREDA, 22. december

Frančiška Kabrini, redovnica

7.00  za zdravje otrok

8.00 po namenu          (MC)

18.00  za blagoslov v družini

ČETRTEK, 23. december

Janez Kancij, duhovnik

7.00  + Hočevar in Kožel

8.00 za duše v vicah          (MC)

18.00 + družini Kotnik in Samarin

 PETEK, 24. december

Adam in Eva, prastarša

7.00  za zdravje in božje varstvo

8.00 po namenu        (MC)

18.00 v zahvalo za Ireno

20.00 + starši Hribernik

22.00 + družina Krk              (MC)

24.00 za žive in + ž. in dobrotnike   polnočnica

+ Zlatko Bužan

+ Gregor in Franci Gril

 SOBOTA, 25. december

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO

Evgenija, mučenka

7.00 na čast sv. Juda Tadeju

8.00 + Jože Jurhar        (MC)

9.00 + Ašič

10.00 + Jagica in Terezija Jakše

11.30 + Javšovec

18.00 + Matevž in Marija Javšovec, sorodniki

 NEDELJA svete družine, 26. december

Štefan, diakon

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00+ Leopold Bobek

9.00 + Štefan, Jožica in Irena Švegl, Burnik in Štiglic        MC

10.00 + Slava in Ivan Jurgec          Maša za domovino

+ Branko Lesjak

v zahvalo za zakon Zakošek

11.30 + Terezija Bašič

18.00 + Blaž in Ljudmila Lilija


Današnja božja beseda