Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni nedelje svete družine

Mašni nameni nedelje svete družine

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 27. december

Janez, apostol

7.00  + družina Kolšek Knez

8.00 + Ivan in Marija Brežnik

18.00 + družine Ašič, Avguštin, Prodan, Zupančič, Katarina Trontelj

TOREK, 28. december

Nedolžni otroci, mučenci

7.00 po namenu

8.00 po namenu

18.00 + Ivan in Silva Vrhovnik

za zdravje otrok

SREDA, 29. december

Tomaž Becket, škof

7.00  za zdravje otrok

8.00 + Milan Primožič (obl)

 ČETRTEK, 30. december

Feliks I., papež

7.00  po namenu

8.00 + Avgust Likeb

18.00 + Radej, Uršič

 PETEK, 31. december

Silvester, papež

7.00  po namenu

8.00 po namenu

18.00 + Franc Arh

23.00 V zahvalo

 SOBOTA, 1. januar

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI

Fulgencij, škof

NOVO LETO

7.00 za milost vere, božje varstvo in blagoslov v družini

8.00 + Franc Romih

9.00 + Marija Lebarič

10.00 + Janja Pančur

11.30 + Franc Vasle

18.00 + Julij Ocvirk

NEDELJA svete družine, 2. januar

Bazilij Veliki, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jožef in Antonija Oberžan

9.00 + Kornelija in Franc Aljančič

10.00 + Antonija in Jože Kresnik

11.30 + Štefan, Vili, Marija in Jožica Gluhak

18.00 + starši Rožencvet Janez in Berta


Današnja božja beseda