Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 4. nedelje med letom

Mašni nameni 4. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 31. januar

Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

7.00  po namenu

8.00 + Krk

18.00 + Hedvika Božič

TOREK, 1. februar

Brigita Irska

7.00 po namenu

8.00 + Marko Gabrovšek

18.00 + Marjan Tomplak

SREDA, 2. februar

GOSPODOVO DAROVANJE – SVEČNICA
Simon in Ana, preroka

7.00  za milost vere, božje varstvo, blagoslov v družini

8.00 + Franc Vasle

9.00 + Marija (obl) in Ivan Brežnik, Anica Križnik

10.00 + Boštjan Jelen

14.30 srečanje vseh redovnikov in redovnic v škofiji

18.00 + Blaž Lilija

 ČETRTEK, 3. februar

Blaž, škof

7.00  po namenu

8.00 + Josip Jagodič

18.00 za nove duhove poklice

 PETEK, 4. februar

Oskar, škof

7.00 v čast srcu Jezusovemu

8.00 + Vera Žvižaj

18.00 + Franc Arh

 SOBOTA, 5. februar

Agata, mučenka

7.00 po namenu

8.00 + duhovniki

18.00 + Jagica Jakše

5. NEDELJA MED LETOM, 6. februar

Pavel Miki, Mučenec

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Terezija Kerin

9.00 + Aubreht, Zakošek

10.00 + Janez Plahutnik, sorodniki

11.30 + Frančiška Zdolšek

18.00 + Ivan Kvas, Jože Zorko


Današnja božja beseda