Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 5. nedelje med letom

Mašni nameni 5. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 7. februar

Nivard, redovnik

7.00  + Karel Knez, sestri Stanka in Danica

8.00 + Marta Kač    Marijina c. (MC)

18.00 + starši Ilovar Ciril in Stanka

TOREK, 8. februar

Hieronim Emiljani, redovnik

7.00 za božjo pomoč in previdnost

8.00 + Marko Gabrovšek           MC

18.00 + Vida Krajnc

SREDA, 9. februar

Apolonija, mučenka

7.00  + Franc Arh

8.00 + Cvijeta Pahljina            MC

 ČETRTEK, 10. februar

Sholastika, redovnica

7.00  + Terezija in Riko Grobelnik

8.00 po namenu          MC

18.00 + Ivan Čonkaš, 8. dan

 PETEK, 11. februar

Lurška Mati Božja,

7.00  + Irena Švegl

8.00 + Anica in Stanko Košec          MC

18.00 + starši Pinter, brat Anton

 SOBOTA, 12. februar

Humbelina, redovnica

7.00 po namenu

8.00 + Avgust Likeb      MC

18.00 za duhovno prenovo župnije

6. NEDELJA MED LETOM, 13. februar

Jordan Saški, redovnik

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Samarin in Kotnik        MC

9.00 + Jožica Steiner

10.00 + Klemen Aljančič

11.30 + Lojze Selič, starši

18.00 + Vojko Velenšek


Današnja božja beseda