Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 7. nedelje med letom

Mašni nameni 7. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 21. februar

Peter Damjani, škof

7.00  po namenu

8.00 za mir v Ukrajini

18.00 + Aleš Hauc

TOREK, 22. februar

Sedež apostola Petra

7.00 + Franc Vasle

8.00 po namenu

18.00 + Marta Čater, starši

SREDA, 23. februar

Polikarp, škof

7.00  po namenu

8.00 + Ludvika in Angelo Cizej

 ČETRTEK, 24. februar

Matija, apostol

7.00  na čast Svetemu Duhu za pravilne odločitve

8.00 + Andreja Florjanc

18.00 + Ivan Čonkaš, 30. dan

petek, 25. februar

Valburga, opatinja

7.00  po namenu

8.00 + Janja Punčar

18.00 + družina Špec

SOBOTA, 26. februar

Aleksander, škof

7.00 + Mihaela Beloglavc

8.00 + Vlado Škarlin

18.00 + Terezija Kerin

8. nedelja LETOM, 27. februar

Bazilij, Redovnik

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Angela Vodušek

9.00 + Klemen Aljančič

10.00 + Leopold Salobir, starši Salobir, Ivan in Ana Bornšek, Alojz in Angela Cencelj, Maruša r. Salobir

11.30 + starši Tilčka in Anton Švab, družini Razgor in Grubelnik

18.00 + Elizabeta Kralj in Ivan Mirnik


Današnja božja beseda