Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 5. nedelje med letom

Oznanila 5. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelist Luka nam predstavi pripoved poklicanosti prvih učencev. Pred klicem je namreč Jezusovo poučevanje množice ter čudežen ulov, ki se je zgodil na Gospodovo voljo. Medtem ko se je množica nagnetla na obali Genezareškega jezera, da bi poslušala Jezusa, je ta zagledal potrtega Simona, saj vso noč ni nič ujel. Najprej ga je vprašal, če lahko vstopi v njegov čoln, da bi pridigal ljudem, ki so nedaleč vstran stali na obali. Po končanem pridiganju pa mu je zapovedal, naj odrine s svojimi tovariši na globoko in vrže mreže. Simon je ubogal in ulovili so neverjetno količino rib. Na tak način evangelist pokaže, kako so prvi učenci začeli hoditi za Jezusom tako, da so mu na temelju njegove Besede, ki so jo spremljala čudežna znamenja, zaupali. Opazimo tudi, da se je pred tem znamenjem Simon obrnil na Jezusa z ‘Učitelj’ po tem znamenju pa z ‘Gospod’. To je pedagogija Božje poklicanosti, ki ne gleda toliko na odliko izbranih, temveč na njihovo vero, kakor je Simonova, ki pravi: ‘Na tvojo besedo bom vrgel mreže’. Si jo upaš vreči tudi ti?
Tadej Linasi, župnik

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE – SVETOVNI DAN BOLNIKOV
V petek je praznik lurške Matere Božje – svetovni dan bolnikov. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36). Postaviti se poleg tistega, ki trpi, na pot ljubezni. To je vodilna misel tega dneva, ki jo je izbral papež Frančišek. Povabljeni smo, da smo blizu ljudem, ki trpijo v bolezni na duši in telesu.

BRALCI BOŽJE BESEDE PRI SVETI MAŠI
Božja beseda je Beseda ljubezni, zato je pomembno, da imamo radi Sveto pismo. Bralec Božje besede je že sam oznanjevalec in se more zavedati, da je branje poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast. Temelj, da verniki Božjo besedo sprejmejo, jo razumejo in le ta v njih učinkovito deluje, je bralčeva vera, nato priprava, šele potem pride na vrsto branje. Berilo bere človek, a beseda je Božja! (prim. 1 Tes 2,13). Zato hvala vem, ki ste bralci Božje besede, ter spodbuda vsem tistim, ki ste že bili pa ste morda to poslanstvo nekoliko opustili. Vabimo pa tudi nove bralce, da se pridružite skupini bralcev Božje besede.

PRVA NEDELJA V MESECU
Ob današnji prvi nedelji v mesecu, se vam zahvaljujemo za vaš dar za streho stolnice. Bog vam povrni za vsak vaš dar.

MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.

VABIMO STALNE ČASTILCE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
Vabljeni novi stalni častilci Najsvetejšega zakramenta v stolnici.

VIRTUALNI INFORMATIVNI DNEVI
Škofijska gimnazija in Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor vabita deveto- in
osmošolce na virtualna informativna dneva, s posebnimi javljanji preko aplikacije Zoom v petek, 11. 2. 2022 (ves dan) in v soboto, 12. 2. 2022 (dopoldan). Vstop do dogodkov bo preko spletne strani gimnazije in dijaškega doma.  Hkrati vabijo tudi na Dan za radovedne in  individualne oglede prostorov gimnazije in dijaškega doma na Vrbanski cesti 30 v Mariboru ter k učnim uram, ki jih za učence ter njihove starše pripravljajo v treh terminih: 28. 1., 4. 2. in 18. 2. 2022. Več informacij na spletni strani:
http://www.skofijska.si in
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski.

PCT – POGOJI ZA OBISK SVETE MAŠE
Za obisk svete maše v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje!

VEROUK
Zaradi praznika v ponedeljek in torek (7. in 8.2.) odpade verouk.
Srečamo se spet šele naslednji teden.


Današnja božja beseda