Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 1. postne nedelje

Mašni nameni 1. postne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 7. marec

Perpetua in Felicita, mučenki

7.00  + Marija in Albin Filipič, sorodniki Mazej

8.00 po namenu

18.00 za zdravje

TOREK, 8. marec

Janez od Boga, redovni ustanovitelj

7.00 po namenu

8.00 + Martin in Pavla Florjanc

18.00 + Peter Gradišnik

SREDA, 9. marec

Frančiška Rimska, Redovnica

7.00  + Rado Trobina, sorodniki

8.00 + Franc Vasle

 ČETRTEK, 10. marec

40 mučencev iz Arimateje, Mučenci

7.00  + Ernest Obermayer

8.00 po namenu

18.00 + Angela Vodušek

 PETEK, 11. marec

Benedikt, škof
postni petek

7.00  po namenu

8.00 v zahvalo

17.30 Križev pot

18.00 + Ervin Razboršek (obl)

 SOBOTA, 12. marec

Inocenc I., Papež

7.00 + Jože in Silva Vaš

8.00 + Breznika, Sovinek, Krk, Tomaž Oplotnik

18.00 + Maks Kramer

2. postna NEDELJA, 13. marec

Evfrazija, mučenka

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Vlado Škarlin

9.00 + Marija in Franc Polutnik, sorodniki

10.00 + Božo Godnik (obl)

11.30 + Feliks Špec

18.00 + Ana in Oto Jožef Simončič


Današnja božja beseda