Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 3. velikonočna nedelja

Mašni nameni 3. velikonočna nedelja

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 2. maj

Atanazij, škof

7.00  po namenu

8.00 + Franjo Lebarič, starši      Marijini c. (MC)

19.00 + Andreja Ogris

TOREK, 3. maj

Filip in Jakob, apostola

7.00 + Antonija Kunštek (obl)

8.00 živi in pokojni v družini Kač    MC

19.00 + Pinka in Stanko Lorger

SREDA, 4. maj

Florjan, mučenec

7.00  + Lidija Herič

8.00 po namenu    MC

 ČETRTEK, 5. maj

Gotard, škof

7.00  + Frančiška in Ivan Šantej

8.00 v zahvalo      MC

19.00 za duhovne poklice

PETEK, 6. maj

Dominik Savio, dijak

7.00  Na čast Božjemu usmiljenju, za spreobrnjenje grešnikov

8.00 po namenu      MC

19.00 + Angelca Božičnik

SOBOTA, 7. maj

Gizelo, opatinja

7.00 po namenu

8.00 + duhovniki      MC

19.00 + Ana Pungeršek

4. velikonočna NEDELJA, 8. maj

Bonifacij IV, papež

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija Zajc

9.00 + Jože Jezernik       MC

10.00 + Alojzija Racman (obl)

11.30 + Frančiška Zdolšek

19.00 + Martin in Marija Podergajs, Franc Brečko


Današnja božja beseda