Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 5. velikonočne nedelje

Oznanila 5. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

“Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj!”
Smo že na polovici Marijinega meseca, ki nas nagovarja, da bi pod Marijinim varstvom našli pot k Jezusu. Slovenskega maja si ne moremo predstavljati brez šmarnic – vsakodnevne ljudske pobožnosti v čast Mariji. Pobožnost te vrste poznajo tudi drugod po svetu, pri nas pa je leta 1855 dobila izvirno ime po cvetlici, ki ta mesec cvete po naših gozdovih in vrtovih. Že leta 1842 je Davorin Trstenjak objavil prevod francoske knjige Mesec Marije, leta 1851 so pobožnost začeli ljubljanski bogoslovci, v naslednjih nekaj letih so jo poznali tudi drugod in zdaj verjetno ni župnije, kjer ne bi brali »šmarnic«, molili lavretanskih litanij in peli Marijine pesmi. Kot vam je že znano, pri nas zjutraj beremo šmarnično branje Marija ima mnogo oblek, ki nas vabi v različna svetišča in pred mnogotere Marijine podobe. Zvečer pa spoznavamo dva velikana: sv. Frančiška Saleškega, čigar 400. obletnico smrti obhajamo ter don Boska, oba goreča častilca Marije. Zato vsi lepo vabljeni k šmarnicam. V vsakem primeru pa naj bo maj spodbuda za vse lepe izraze ljubezni do Marije: pogosteje molimo O Gospa moja, rožni venec, na sprehodu se ustavimo ob kaki Njej posvečene kapelici ali znamenju, v stanovanju na vidno mesto postavimo kako Marijino podobo in jo olepšajmo s svežim cvetjem …  Skratka, dragi otroci, družine in vsi, želim nam, da v teh majskih dneh okrepimo ljubezen do naše Nebeške Matere Marije in se tako še bolj vrnemo k Jezusu.             Po Mariji k Jezusu!                          
Matic Lesjak, kpl

ŠMARNICE
Mesec maj nas vabi k češčenju Božje Matere Marije, še posebej nas k temu vabijo šmarnice. Šmarnice za odrasle bodo pri sveti maši ob 7. in 8. uri, zvečer ob 19. uri pa bodo šmarnice za otroke, ob nedeljah pa bodo ob 10. uri pri družinski sveti maši.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).

VPIS OTROK V ŽUPNIJSKI VRTEC
V naši župniji že dvajset let deluje župnijski vrtec, Danijelov levček. V tem mesecu je vpis v vrtec. Starši lepo povabljeni k vpisu otroka v naš vrtec. Vrtec se nahaja na treh enotah, in sicer na Aškerčevi ulici v Celju, na Hudinji v Don Boskovem centru in v Vojniku.

POMOČ UKRAJINI IN SPREJEM BEGUNCEV
Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč Ukrajini in sprejem beguncev. Materialno pomoč za Ukrajino zbiramo pred Škofijskim domom v Vrbju, od ponedeljka do petka med 8.00-14.00. Kontaktna telefonska številka 051 658 650.
Če ima morda kdo možnost za nastanitev beguncev, prosimo sporočite v župnišče ali pa na naslov Škofijske Karitas Celje: info@karitasce.si, telefon 0590 80 370.

POČITNIŠKI ORAOTORIJ ZA OTROKE
Počitniško oratorij za otroke bo letos potekal od 27. junija do 1. julija. Na oratoriju bodo otroci spoznali svetega Ignacija in se vživljali v njegovo nadvse zanimivo življenjsko zgodbo, polno preprek in izzivov, iz katere se lahko vsak izmed nas gotovo nauči kaj koristnega. Že sedaj lepo povabljeni.


Današnja božja beseda