Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Sveti Duh in mi z njim … To je namreč Cerkev: mi, skupnost verujočih, Božje ljudstvo skupaj s svojimi pastirji, smo poklicani hoditi po poti in sicer skupaj s Svetim Duhom, ki ga je Oče poslal v imenu Sina Jezusa, Duha Njega, ki ‘večji od vseh’ in ki nam je bil dan po Kristusu, ki je postal ‘majhen’ zaradi nas. Sveti Duh, Advokat, torej Zagovornik in Tolažnik. Po njem živimo v Božji navzočnosti, v poslušanju njegove Besede, varni vsakega nemira in strahu, saj imamo v srcu mir, ki nam ga je zapustil Jezus in ki nam ga svet ne more dati. Sveti Duh spremlja Cerkev na poti, ki se razteza med prvim in drugim Kristusovim prihodom: »Odhajam in pridem k vam«  je rekel Jezus svojim apostolom. Med Kristusovim ‘odhodom’ in njegovo ‘vrnitvijo’ je čas Cerkve, Njegovega telesa. Nova zaveza nam predstavlja Kristusa, kot Očetovega poslanca. Jezus, še posebej v Janezovem evangeliju, večkrat govori o sebi v odnosu z Očetom, ki ga je poslal na svet. Tako tudi v današnjem besedilu Jezus pravi: »in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal«. Dragi prijatelji, v tem trenutku smo povabljeni, usmeriti pogled na Njega, saj poslanstvo Cerkve obstaja samo kot nadaljevanje Kristusovega poslanstva: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam«. Evangelist zelo jasno prestavi, da se ta izročitev poslanstva zgodi v Svetem Duhu: »In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: ‘Prejmite Svetega Duha!’«. Jezusovo poslanstvo se je dopolnilo v ljubezni. On je namreč prižgal na svetu ogenj Božje ljubezni.
Tadej Linasi, žpk

ŠMARNICE
Mesec maj nas vabi k češčenju Božje Matere Marije, še posebej nas k temu vabijo šmarnice. Šmarnice za odrasle bodo pri sveti maši ob 7. in 8. uri, zvečer ob 19. uri pa bodo šmarnice za otroke, ob nedeljah pa bodo ob 10. uri pri družinski sveti maši.

GOSPODOV VNEBOHOD
V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Svete maše v stolnici bodo ob 7., 8., 10. in 19. uri. V Marijini cerkvi bo sveta maša ob 9. uri. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA
Binkoštna devetdnevnica je duhovna priprava na binkošti, praznik tretje Božje osebe – Svetega Duha. Prične se v petek po Jezusovem vnebohodu in traja do binkošti. Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli v dneh med vnebohodom in prihodom Svetega Duha na binkoštni praznik. Vztrajali so v molitvi in prošnji za to, kar jim je Jezus obljubil: Svetega Duha Tolažnika. Povabljeni smo k molitvi »da bi se ponovno vrnili v gornjo izbo« in dan po Jezusovem vnebohodu začeli vsak dan klicati Svetega Duha ter ga prositi za potrebe trenutnega dne, predvsem pa za duhovno prenovo naše župnijske skupnosti, nas samih, naše škofije, Cerkve na slovenskem.

PROŠNJI DNEVI
V ponedeljek, torek in sredo so prošnji dnevi. Povabljeni smo, da molimo in prosimo za blagoslov na polju, za blagoslov vsakega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodenj, vojske in drugih stisk. Molitev bo potekala pri jutranjih svetih mašah.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).

SLOVENOST OB OBLETNICI RAZGLASITVE ŠKOFIJE IN ŠKOFOVSKEGA POSVEČENJA ŠKOFA MAKSIMILJANA
21. maja 2006 je bila v Celju na Glavnem trgu razglašena škofija Celje, 30. maja 2021 pa je bil v škofa posvečen škof Maksimiljan. Slovesni razglasitvi škofije je prisostvovalo  več tisoč ljudi, škofovskemu posvečenju škofa Maksimiljana pred enim letom pa zaradi epidemije le nekaj sto, pa še to izven stolnice. Prav je, da se tega dvojnega praznika spomnimo v molitvi in sveti maši. Slovesnost bo potekala v ponedeljek, 30. maja, v stolnici. Ob 18. uri bo molitev pred Najsvetejšim za duhovno in pastoralno prenovo naše škofije in za našega škofa, ki jo bodo vodili stalni častilci Najsvetejšega zakramenta. Ob 19. uri pa bo slovesna škofova maša, ki jo bo ob navzočnosti apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, predsednika slovenske škofovske konference, škofov naše mariborske metropolije in duhovnikov vodil škof Maksimilijan. Res lepo povabljeni k tej molitvi in sveti maši.

VPIS OTROK V ŽUPNIJSKI VRTEC
V naši župniji že dvajset let deluje župnijski vrtec, Danijelov levček. V tem mesecu je vpis v vrtec. Starši lepo povabljeni k vpisu otroka v naš vrtec. Vrtec se nahaja na treh enotah, in sicer na Aškerčevi ulici v Celju, na Hudinji v Don Boskovem centru in v Vojniku.

Družinska kateheza  je oblika srečevanja z verskimi vsebinami za celotno družino. Tako se hkrati dogaja kateheza za starše in otroke, ki kot družina pridejo z drugimi družinami enkrat mesečno v župnijo. Družinska kateheza je združena z nedeljsko mašo, katehezo za vsako skupino posebej, praznovanjem in družabnostjo.
Srečanja bodo od septembra do junija potekala vsako 3. nedeljo v mesecu.    Družine vabljene, da se prijavite

POMOČ UKRAJINI IN SPREJEM BEGUNCEV
Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč Ukrajini in sprejem beguncev. Materialno pomoč za Ukrajino zbiramo pred Škofijskim domom v Vrbju, od ponedeljka do petka med 8.00-14.00. Kontaktna telefonska številka 051 658 650.
Če ima morda kdo možnost za nastanitev beguncev, prosimo sporočite v župnišče ali pa na naslov Škofijske Karitas Celje: info@karitasce.si, telefon 0590 80 370.


Današnja božja beseda