Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni nedelje svete trojice

Mašni nameni nedelje svete trojice

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 13. junij

Anton Padovanski, redovnik

7.00  po namenu

8.00 bl. A. M. Slomšku v zahvalo in priprošnjo    Marijina c. (MC)

19.00 + starši Pukmajster in Jazbinšek, brat Marjan

TOREK, 14. junij

Valerij in Rufin, mučenca

7.00 po namenu

8.00 po namenu      (MC)

19.00 po namenu

SREDA, 15. junij

Vid, mučenec

7.00  po namenu

8.00 + Ljudmila in Viktor Praprotnik        (MC)

za zdravje

 ČETRTEK, 16. junij 

SVETO REŠNJE TELO

Beno, škof

7.00  za žive in pokojne župljane in dobrotnike

8.00 za milost vere, božje varstvo in blagoslov v družini    (MC)

9.00 po namenu

10.00 po namenu

19.00 po namenu

 PETEK, 17. junij

Rajner, samotar

7.00  verne duše v vicah

8.00 po namenu    (MC)

19.00 po namenu

 SOBOTA, 18. junij

Gregor Janez Barbarigo, škof

7.00 po namenu

8.00 po namenu    (MC)

19.00 po namenu

12. NEDELJA MED LETOM, 19. junij

Nazarij, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Pavel Tisel

9.00 + Angelca Božičnik      (MC)

10.00 po namenu, za zdravje

11.30 + Frančiška Zdolšek

19.00 po namenu


Današnja božja beseda