Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 17. nedelja med letom

Oznanila 17. nedelja med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Kadar je Jezus molil, je uporabljal besedo, ki se je njegovi rojaki za Boga ne bi upali nikoli uporabiti. Imenoval ga je »Abba«, kar je v njegovem maternem jeziku, aramejščini, pomenilo »dragi oče« ali »očka«. Tako so namreč v tistem času judovski otroci klicali svoje očete. To je bilo drzno in hkrati osupljivo – toda izražalo je tesni in zaupni odnos, ki ga je imel z Bogom. Potem se je obrnil k učencem in jih naučil uporabljati isto besedo. Vsak ne more z Bogom tako govoriti. A vsi mi smo Božji otroci in zato je primerno, da ga tudi mi nagovarjamo kot očeta. On nam je dal zgled, dal nam je predlog oblikovanja molitve, na nas pa je, da molitev v našem življenju tudi udejanjimo. A ob jasnem Jezusovem zgledu moramo poudariti, da Jezus ni postavil nobenih železnih pravil za samo molitev in da tega tudi mi ne bi smeli delati. Bog ve za pritiske, ki jih čutimo. Sicer želi, da si prizadevamo za molitev in nikoli ne odnehamo, istočasno pa noče, da bi se čutili krive, ker ne izpolnimo svojih lastnih pričakovanj ali celo pričakovanj okolice. V zadnjem času marsikdo poudarja potrebo po redni molitvi ob določenem času in celo po določenih obrazcih, vzorcih, zaradi česar mnogi občutijo molitev kot neke vrste suženjstvo, ker jim nikoli ne uspe moliti na pričakovani način ob določenem času. Formalne molitvene navade niso jamstvo »za uspeh«. Molitev mora ostati to, kar je v osnovi bila, to, kar je razvidno iz Jezusovega zgleda: pogovor z našim Očetom. Ta pa je prijazen, spoštljiv, spontan …, obogaten s tem, kar prihaja iz našega srca.
Tadej Linasi, žpk

KRIŠTOFOVA NEDELJA, 24. JULIJ
Danes, 24, julija, obhajamo Krištofovo nedeljo, posvečeno voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno vožnjo in zbiranju sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA. Pri vseh svetih mašah bomo blagoslovili voznike in prevozna sredstva. Priporočamo se za vaš dar za vozila naših misijonarjev.

PERSONALNE SPREMEBE V ŽUPNIJI
S prvim avgustom, gospod kaplan Matic Lesjak, zaključuje svoje štiriletno kaplanovanje v naši župniji in odhaja za župnijskega vikarja (kaplana) v združeno župnijo Velenje. V hvaležnosti za njegovo duhovniško delo med nami, lepo povabljeni k sveti maši v nedeljo, 31. avgusta ob 10. uri, ko se bomo gospodu Maticu zahvalili za vse lepo in dobro, kar je Bog po njem v tem času delal. Ob enem pa mu zaželeli blagoslova na njegovi nadaljnji duhovniški poti, naj ga Gospod podpira in blagoslavlja.

PRVI ČETRTEK, PETEK, SOBOTA
Četrtek pred prvim petkom – pol ure pred večerno sveto mašo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice.
Prvi petek – vabljeni k sveti maši in litanijam v čast Jezusovemu srcu.  Iz prve petka na soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota – v Marijini cerkvi sveta maša in pobožnosti v čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.

PRVA NEDELJA
Na prvo nedeljo v avgustu povabljeni k darovanju za delovanje župnije. Bog povrni za vsak vaš dar.

OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.


Današnja božja beseda