Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 14. nedelje med letom

Mašni nameni 14. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 4. julij

Urh, škof

7.00  po namenu

19.00 + družina Petek in Zeme

TOREK, 5. julij

Ciril in Metod, slovanska apostola

7.00 + Ana in Stanko Grofelnik

19.00 + Angela Božičnik

SREDA, 6. julij

Marija Goretti, mučenka

7.00  po namenu

19.00 po namenu

 ČETRTEK, 7. julij

Vilibalt, škof

7.00  po namenu

19.00 v zahvalo ob zlati poroki

 PETEK, 8. julij

Kilijan, škof

7.00  verne duše v vicah

19.00 + Mihael Urek (st), Ljudmila Tesel, Majda Žlavs

 SOBOTA, 9. julij

Veronika Giuliani, opatinja

7.00 + Manja Vnučec

19.00 + Rok Unetič, starši Zabovnik in Unetič

15. NEDELJA MED LETOM, 10. julij

7.00 + Jože Hrovat (obl).

8.00    + starši Marija in Jakob Senica, sestri Marija in Pepca   Marijina c.
10.00 + Marija (obl) in Martin Podergajs
+ družina Lilija

11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

20.00 + Anica Križnik


Današnja božja beseda