Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 11. julij

Benedikt, opat

7.30  po namenu

19.00 + Angelca Božičnik

TOREK, 12. julij

Mohor in Fortunat, mučenca

7.30 Po namenu

19.00 + Ludvik in Marija Elijaš, Franc Kolenc Trupej

SREDA, 13. julij

Henrik II., cesar

7.30  po namenu

19.00 po namenu

 ČETRTEK, 14. julij

Kamil de Lellis, duhovnik

7.30 + Jožica Škulj

19.00  + Urška Košir

 PETEK, 15. julij

Bonaventura, škof

7.30  verne duše v vicah

+ Flis in Brežnik

19.00 + Magda Brložnik

+ Niki Skamen

 SOBOTA, 16. julij

Karmelska Mati Božja

7.30 + Martin Dobnik (obl)

19.00 + Marija Bitenc Samec (pog)

16. NEDELJA MED LETOM, 17. julij

Aleš, Spokornik

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + Ivan Mirnik in Elizabeta Kralj    Marijina c.

10.00 + Marko Lazarevič, starši Cvetko

11.30 po namenu

20.00 po namenu


Današnja božja beseda