Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 17. nedlje med letom

Mašni nameni 17. nedlje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 25. julij

Jakob Starejši, apostol

7.30 + Frančiška Novak, Anton Podsedenšek

19.00 + Martin, Mira, brat Tinko Gačner

TOREK, 26. julij

Joahim in Ana, Marijini starši

7.30 + Ana Kralj

+ Černogoj – Krumpak

19.00 + Ana Pungeršek

SREDA, 27. julij

Gorazd, škof

7.30 + Marija in Alojz Pevec

19.00 v čast srcu Jezusovemu in srcu Marijinemu, v zahvalo

 ČETRTEK, 28. julij

Viktor I., papež

7.30 + Krk

19.00 za zdravje

 PETEK, 29. julij

Marta, svetopisemska žena

7.30 + Černogoj – Krumpak verne duše v vicah

19.00 + Ivan, Milka, Marija, Marjeta Vrabl

 SOBOTA, 30. julij

Peter Krizolog, škof

7.30 + Ignac in Matilda Kunštek, Katica in Vinko Krošlin

19.00 po namenu

+ Marija Brezovšek (pog)

18. NEDELJA MED LETOM, 31. julij

Aleš, spokornik

7.30    + Marija Rižnar

9.00 + družini Jagrič in Pirš

10.00 + Klemen in Marija Aljančič

11.30 + Černogoj – Krumpak

20.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Današnja božja beseda