Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 22. nedelje med letom

Mašni nameni 22. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 29.  avgust

Mučeništvo Janeza Krstnika

7.00 po namenu

19.00 + Ivica Kastelic

TOREK, 30. avgust

Feliks, mučenec

7.00 po namenu

19.00 po namenu

SREDA, 31. avgust

Nikodem, Jezusov učenec

7.30 + Emil Mareš, družina Mareš

po namenu

 ČETRTEK, 1. september

Egidij, opat

7.00 po namenu

19.00 za duhovne poklice

 PETEK, 2. september

Mateja, mučenka

7.00 v čast Jezusovemu srcu v zahvalo, za zdravje

19.00 + Zinka Artnjak

 SOBOTA, 3. september

Gregor Veliki, papež

7.00 po namenu

8.00 + duhovniki

19.00 po namenu

23. NEDELJA MED LETOM, 4. septeber

Rozalija iz Sicilije, spokornica

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + Cvetka Malačič         Marijina c.

10.00 po namenu

11.30 po namenu

19.00 + Jože Jelenc


Današnja božja beseda