Mašni nameni 31. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 31. oktober

Vobenk, škof

7.30 za zdravje sina Zdravkota

18.00 + Franjo, Milan, Jože, Štefan, Antonija in starši Lugarič

TOREK, 1. november

VSI SVETI

7.30 + družina Zelič

9.00 + Drago Dobraš, sorodniki       Marijina c.

10.00 + Elizabeta Kralj, Ivan Mirnik

11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

18.00 + Jože Jurhar

SREDA, 2. november

Spomin vseh vernih rajnih                             

7.30 + družina Lokovšek

8.00 + Drago Dobraš, sorodniki Ivanjko, Dobraš        Marijina c.

8.30 + Jožica Steiner    Marijina c.

18.00 + Anton Čuš (obl)

 ČETRTEK, 3. november

Viktorin Ptujski, mučenka

7.30 za duhovne poklice

18.00 + Dušan Zapušek (obl)

 PETEK, 4. november

Karel Boromejski, škof

7.30 + Ana in Karel Golob

18.00 + Drago Dobraš, Drago Ivanjko, Dragotin Dobraš

 SOBOTA, 5. november

Zaharija in Elizabeta, Starši Janeza Krstnika

7.30 v zahvalo Materi Božji za zdravje

8.00 + duhovniki

18.00 + Ervin in Marjan Razboršek

32. NEDELJA MED LETOM, 6. november

Lenart, opat

zahvalna nedelja

7.30 + Anton Mohorčič

9.00 + Frančiška Zdolšek              Marijina c.

+ družini Knez in Kolšek, sestri Dragica in Stanka

10.00 po namenu

11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

18.00 + Jelena Žumer (obl)


Oznanila 31. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelist Luka posveča posebno pozornost temi o Jezusovem usmiljenju, saj med njegovim pripovedovanjem najdemo odlomke, ki še posebej poudarijo usmiljeno ljubezen Boga in Kristusa, ki zatrjuje, da ni prišel klicat k spreobrnjenju pravičnih, ampak grešnike (Lk 5,32). Ena od značilnih Lukovih pripovedi je ta o spreobrnjenju Zaheja. Zahej je cestninar, še več, je višji cestninar v Jerihi, pomembnem mestu ob reki Jordan. Cestninarji so pobirali prispevke, ki so jih Judje morali plačevati rimskemu cesarju in so jih zaradi tega Judje imeli za javne grešnike. Poleg tega pa so cestninarji pogosto izkoriščali svoj položaj, da so vzeli ljudem več, kot je bilo predpisano. Zaradi tega je bil Zahej zelo bogat, vendar zaničevan od svojih sonarodnjakov. Ko se je Jezus, potem ko je šel skozi Jeriho, ustavil v Zahejevi hiši, je povzročil splošno pohujšanje. Toda Gospod je dobro vedel, kaj počne. On je hotel, če lahko tako rečemo, tvegati in je dobil stavo; saj se je Zahej globoko pretresen zaradi Jezusovega obiska odločil spremeniti življenje in je obljubil, da bo povrnil četverno, če je koga prevaral. »Danes je v to hišo prišlo zveličanje«, je rekel Jezus in dodal: »Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno«.
Tadej Linasi, žpk

VEČERNE SVETE MAŠE
Od danes naprej bodo večerne svete maše ob 18. uri.

OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

ZAPOVEDAN PRAZNIK VSI SVETI
V torek je zapovedan praznik, vsi sveti. Svete maše bodo kakor ob nedeljah. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Zvečer ob 17. uri, vabljeni k molitvi rožnega venca za rajne v stolnico.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
V sredo je spomin vseh vernih rajnih, vernih duš dan. V stolnici bosta sveti maši ob 7.30 in 18. uri. V Marijini cerkvi ob 8. in 8.30 uri.

MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU
Na praznik vseh svetih bodo molitve za rajne na pokopališču Golovec in na mestnem pokopališču ob 15. uri.

PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA
Prvi četrtek – pol ure pred večerno sveto mašo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice.
Prvi petek – vabljeni k sveti maši in litanijam v čast Jezusovemu srcu.  Iz prve petka na soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota – v Marijini cerkvi bo ob 8. uri sveta maša in litanije v čast Materi Božji.

ZAHVALNA NEDELJA
Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Povabljeni, da se morda vprašamo in bolj pozorno ozremo okrog sebe, zakaj vse se moramo zahvaliti in biti hvaležni Bogu in bližnjim.

VAŠ DAR OB MISIJONSKI NEDELJI
Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 1.260,59€. Bog vam povrni.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za nabavo novega fotokopirnega stroja, ki bo omogočal, da bomo lahko v lastni režiji tiskali farna oznanila. S tem bomo lahko bolj prilagajali število izvodov in tudi prihranili kakšen euro. Bog vam povrni.

ZAHVALA S. URŠE MARINČIČ
»Prepričana sem, da bo dragi Bog blagoslovil ves vaš trud, saj je sam rekel: ”Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.” Mt 25,40 Hvala v svojem imenu in seveda v imenu mojih afriških prijateljev. Še enkrat Bog povrni in en topel pozdravček izpod palm.«
Za misjon s. Urše v Ugandi ste darovali 127,70€.

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV NA ZAHVALNO NEDELJO
Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, vabimo k sveti maši ob 10. uri vse zakonce, ki v tem letu praznujete svoj zakonski jubilej (5, 10., 15., 20., …. 45., 50., 55., 60., 65., 70 let). S sveto mašo se bomo zahvalili za jubilejna leta skupnega življenja. Po sveti maši pa se bomo na župnijskem dvorišču malo poveselili. Lepo povabljeni. Prosimo za prijavo (v župnijski pisarni, preko e-pošte: celje.danijel@gmail.com ali na telefon 041 265 740 – župnik Tadej Linasi).


Mašni nameni 30. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 24. oktober

Anton Marija Klaret, škof

7.30 po namenu

19.00 + Stanislava Krošl

TOREK, 25. oktober

Krizant in Darija, mučenca

7.30 + Franc Ferlež

19.00 po namenu

SREDA, 26. oktober

Lucijan in Marcijan, mučenca

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 27. oktober

Sabina Avilska, mučenka

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 PETEK, 28. oktober

Simon in Juda Tadej, apostola

7.30 v čast Srcu Jezusovemu za zdravje

19.00 po namenu

 SOBOTA, 29. oktober

Mihael Rua, duhovnik

7.30 + Emil Mareš, družina Mareš

19.00 + Martin Zupanc

31. NEDELJA MED LETOM, 30. oktober

Marcel, mučenec

7.30  + Trobiš in Kumer

9.00 v zahvalo Mariji            Marijina c.

10.00 + Marija in Klemen Aljančič

+ Roman Seničar (pog.)

11.30 + Terezija Vrečko (obl)

19.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Oznanila 30. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
»Sveti Duh bo prišel nad vas« – Vedno dovoliti, da nas okrepi in vodi Duh. Ko je učencem napovedal njihovo poslanstvo, da bodo njegove priče, je vstali Kristus tudi obljubil milost za tako veliko odgovornost: »Sveti Duh bo prišel nad vas in boste moje priče« (Apd 1,8). Po pripovedi Apostolskih del se je dejansko prav po spustu Svetega Duha na Jezusove učence zgodilo prvo dejanje pričevanja za Kristusa, mrtvega in vstalega, s tako imenovanim misijonskim govorom sv. Petra prebivalcem Jeruzalema. Tako se je začelo obdobje evangelizacije sveta s strani Jezusovih učencev, ki so bili prej slabotni, prestrašeni, zaprti. Sveti Duh jih je okrepil, jim dal pogum in modrost, da so pričevali za Kristusa pred vsemi. Kot »nihče ne more reči: ‘Jezus je Gospod,« razen po delovanju Svetega Duha (1 Kor 12,3), tudi noben kristjan ne more v polnosti in pristno pričevati za Jezusa Kristusa brez navdiha in pomoči Duha. Zato je vsak misijonarski Kristusov učenec poklican, da prepozna temeljno pomembnost delovanja Duha, da živi z Njim v vsakdanjosti in da stalno od Njega prejema moč in navdih. Duh je pravi protagonist poslanstva: On je tisti, ki daje pravo besedo ob pravem času na pravi način. Tako si lahko tudi ti misijonar.
Tadej Linasi, žpk

OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni k molitvi tako doma kot v cerkvi pred sveto mašo.

GREGOR ČUŠIN V ŽUPNIJI
V sredo, ob 18. uri, bo gost naše župnije Gregor Čušin, dramski igralec in zelo pronicljiv kristjan v naši družbi. Lepo povabljeni na srečanje z njim v župnijske prostore, še posebej vabljeni veroučenci 8. in 9. razreda, starši, botri in tudi drugi župljani. Vstop je prost, lahko pa prispevate kakšen prostovoljni dar.

MISIJONSKA NEDELJA
Danes je misijonska nedelja. Vsi smo namreč poklicani, da smo misijonarji v svojem okolju. »Cerkev je misijonarska po svoji naravi,« večkrat ponavlja papež Frančišek. Oznanjevanje evangelija pa je notranja nuja, ki bi morala preganjati vsakega prepričanega kristjana. Geslo letošnje misijonske nedelje se glasi: »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). Bog vam povrni za vaš današnji dar za misijone.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 25. oktobra, po večerni sveti maši v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Šesti pečat, ki jo je napisal duhovnik, gospod Branko Cestnik. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi.  Gre za zgodovinski roman o preganjanju kristjanov na antičnem Ptuju v času Dioklecijanovega poskusa izbrisa krščanstva v rimskem imperiju. Dogajanje med leti 284 in 304 spremljamo skozi oči osmih likov, tudi preganjalcev, kot je bil Dioklecijan. Njihove usode povezuje Viktorin Ptujski, ki velja za prvega latinskega razlagalca Svetega pisma. Prisrčno povabljeni na srečanje.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 20. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

IZBIRANJE ČLANOV ŽPS
Danes izbiramo člane novega župnijskega pastoralnega sveta. Listič s predlogom treh oseb oddajte v zato pripravljeno skrinjico.

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV NA ZAHVALNO NEDELJO
Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, vabimo k sveti maši ob 10. uri vse zakonce, ki v tem letu praznujete svoj zakonski jubilej (5, 10., 15., 20., …. 45., 50., 55., 60., 65., 70 let). S sveto mašo se bomo zahvalili za jubilejna leta skupnega življenja. Po sveti maši pa se bomo na župnijskem dvorišču malo poveselili. Lepo povabljeni. Prosimo za prijavo (v župnijski pisarni, preko e-pošte: celje.danijel@gmail.com ali na telefon 041 265 740 – župnik Tadej Linasi).


Mašni nameni 29. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 17. oktober

Ignacij Antiohijski, škof

7.30 + Angela Mohorčič

19.00 + Marija Knez

TOREK, 18. oktober

Luka, evangelist

7.30 + Knez, Kočnik, Kuhar

19.00 + Martin Zupanc (pog.)

SREDA, 19. oktober

Pavel od Križa, duhovnik

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 20. oktober

Rozalina, redovnica

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 PETEK, 21. oktober

Uršula, mučenka

7.30  v čast Srcu Jezusovemu za zdravje

19.00 + Ana, Stanko, Ivica Grofelnik

 SOBOTA, 22. oktober

Janez Pavel II., papež

7.30 + družina Krk

19.00 + Matej Bračko (obl)

30. NEDELJA MED LETOM, 23. oktober

Janez Kapistran, duhovnik

7.30  + družina Drgajner

9.00v zahvalo Mariji       Marijina c.

10.00 + Franci Brence (obl)

11.30 + Stanko in Pavla Jager

19.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Župnijski koledar

november 2022

ned pon tor sre čet pet sob
1
2
  • Vernih duš dan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  • Svetovni dan ubogih
20
21
22
23
24
25
26
  • Obletnica posvetitve stolnice
  • Obletnica rojstva bl. Antona Martina Slomška
27
28
29
30

Stolno-opatijsko mestna Župnija Celje - sv. Danijel

03 426 19 00
vsak dan: 8.00 - 12. 00
sreda 15.00 - 16.00

Današnja božja beseda