Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 31. nedelje med letom

Oznanila 31. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelist Luka posveča posebno pozornost temi o Jezusovem usmiljenju, saj med njegovim pripovedovanjem najdemo odlomke, ki še posebej poudarijo usmiljeno ljubezen Boga in Kristusa, ki zatrjuje, da ni prišel klicat k spreobrnjenju pravičnih, ampak grešnike (Lk 5,32). Ena od značilnih Lukovih pripovedi je ta o spreobrnjenju Zaheja. Zahej je cestninar, še več, je višji cestninar v Jerihi, pomembnem mestu ob reki Jordan. Cestninarji so pobirali prispevke, ki so jih Judje morali plačevati rimskemu cesarju in so jih zaradi tega Judje imeli za javne grešnike. Poleg tega pa so cestninarji pogosto izkoriščali svoj položaj, da so vzeli ljudem več, kot je bilo predpisano. Zaradi tega je bil Zahej zelo bogat, vendar zaničevan od svojih sonarodnjakov. Ko se je Jezus, potem ko je šel skozi Jeriho, ustavil v Zahejevi hiši, je povzročil splošno pohujšanje. Toda Gospod je dobro vedel, kaj počne. On je hotel, če lahko tako rečemo, tvegati in je dobil stavo; saj se je Zahej globoko pretresen zaradi Jezusovega obiska odločil spremeniti življenje in je obljubil, da bo povrnil četverno, če je koga prevaral. »Danes je v to hišo prišlo zveličanje«, je rekel Jezus in dodal: »Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno«.
Tadej Linasi, žpk

VEČERNE SVETE MAŠE
Od danes naprej bodo večerne svete maše ob 18. uri.

OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

ZAPOVEDAN PRAZNIK VSI SVETI
V torek je zapovedan praznik, vsi sveti. Svete maše bodo kakor ob nedeljah. Lepo vabljeni k prazničnemu bogoslužju. Zvečer ob 17. uri, vabljeni k molitvi rožnega venca za rajne v stolnico.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
V sredo je spomin vseh vernih rajnih, vernih duš dan. V stolnici bosta sveti maši ob 7.30 in 18. uri. V Marijini cerkvi ob 8. in 8.30 uri.

MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU
Na praznik vseh svetih bodo molitve za rajne na pokopališču Golovec in na mestnem pokopališču ob 15. uri.

PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA
Prvi četrtek – pol ure pred večerno sveto mašo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice.
Prvi petek – vabljeni k sveti maši in litanijam v čast Jezusovemu srcu.  Iz prve petka na soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota – v Marijini cerkvi bo ob 8. uri sveta maša in litanije v čast Materi Božji.

ZAHVALNA NEDELJA
Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Povabljeni, da se morda vprašamo in bolj pozorno ozremo okrog sebe, zakaj vse se moramo zahvaliti in biti hvaležni Bogu in bližnjim.

VAŠ DAR OB MISIJONSKI NEDELJI
Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 1.260,59€. Bog vam povrni.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za nabavo novega fotokopirnega stroja, ki bo omogočal, da bomo lahko v lastni režiji tiskali farna oznanila. S tem bomo lahko bolj prilagajali število izvodov in tudi prihranili kakšen euro. Bog vam povrni.

ZAHVALA S. URŠE MARINČIČ
»Prepričana sem, da bo dragi Bog blagoslovil ves vaš trud, saj je sam rekel: ”Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.” Mt 25,40 Hvala v svojem imenu in seveda v imenu mojih afriških prijateljev. Še enkrat Bog povrni in en topel pozdravček izpod palm.«
Za misjon s. Urše v Ugandi ste darovali 127,70€.

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV NA ZAHVALNO NEDELJO
Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, vabimo k sveti maši ob 10. uri vse zakonce, ki v tem letu praznujete svoj zakonski jubilej (5, 10., 15., 20., …. 45., 50., 55., 60., 65., 70 let). S sveto mašo se bomo zahvalili za jubilejna leta skupnega življenja. Po sveti maši pa se bomo na župnijskem dvorišču malo poveselili. Lepo povabljeni. Prosimo za prijavo (v župnijski pisarni, preko e-pošte: celje.danijel@gmail.com ali na telefon 041 265 740 – župnik Tadej Linasi).


Današnja božja beseda