Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 32. nedlje med letom

Oznanila 32. nedlje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelij nedelje po Vseh svetih nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje od mrtvih. Ravno zaradi te teme so postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Podali so namišljeni primer: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim, in Jezusa so vprašali: “Čigava bo ta žena, ko bo umrla?” Jezus jim odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za zemeljsko. Večno življenje je povsem drugačno, saj tam ne bo več poroke. Ta je vezana na bivanje na tem svetu. Vstali bomo kot angeli in živeli v stanju, ki ga sedaj ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Jezus ob tem navaja Sveto pismo. Potrditev vere v vstajenje mrtvih vidi v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom doživel razodetje Boga. On je Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, ki so povezani z njim in ta vez je močnejša od smrti. Bog izraelskih očakov pa je tudi naš Bog. Zato Bog ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. Odločilna vez z Bogom pa je zaveza z Jezusom, ki je zato naše Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Po njegovem vstajenju imamo vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja po telesni smrti, ni odprava tega sedanjega in presega našo predstavo. Večnost, ki je pred nami pa naj osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas.
Tadej Linasi, žpk

ZAHVALNA NEDELJA
Danes je zahvalna nedelja. Dan, ki nas vabi k drži hvaležnosti. Povabljeni, da si vzamemo v današnjem dnevu trenutek časa in razmislimo za kaj vse smo lahko v našem življenju hvaležni Bogu in bližnjim. Hvala in Bog povrni vsem, ki sodelujete v življenju župnije. Hvala g. opatu Marjanu, organistom, mladinski glasbeni skupini, otroškemu zboru, ministrantom, bralcem Božje besede, stalnim častilcem Najsvetejšega zakramenta, ključarjem, g. Vanču, Župnijskemu pastoralnemu svetu, Danijelovim družinam, zakonskim skupinam, članom Vincencijeve družine dobrote, sestram redovnicam, katehistinjam in katehetu, vsem v vrtcu Danijelov levček, in vsem ki s svojimi darovi podpirate in omogočate delovanje župnije. Vsem, ki svoje talente, darove, čas in znanje spreminjate v služenje občestvu naše župnije. Hvala vsem, ki tudi nam duhovnikom storite veliko lepega in dobrega. Bog povrni za vsako vaše dobro delo.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Hvala vsem, ki ste s svojimi predlogi, pomagali k oblikovanju Župnijskega sveta. Trenutno smo v fazi formiranja sveta in seznanjevanje tistih, ki ste jih predlagali.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SREČANJE OB SVETEM PISMU
V torek po večerni sveti maši, bo srečanje ob Svetim pismu.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

PRVA NEDELJA
Ob današnji prvi nedelji se vam zahvaljujemo za vaš dar za nabavo novega tiskalnika, ki bo omogočal, da bomo lahko v lastni režiji tiskali farna oznanila. S tem bomo lahko bolj prilagajali število izvodov in tudi prihranili kakšen euro. Bog vam povrni.


Današnja božja beseda