Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 33. nedelje med letom

Oznanila 33. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Sv. Luka v evangeliju prinaša v razmislek svetopisemski pogled na zgodovino in s tem Jezusove besede, ki pozivajo učence, naj jih ne bo strah, temveč naj se z zaupanjem soočijo s težavami, nerazumevanji in celo preganjanji ter ohranijo vero Vanj: »Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec« (Lk 21,9). Cerkev od vsega začetka, hvaležna za ta opomin, živi v molitvenem pričakovanju ponovne vrnitve svojega Gospoda, prepoznava znamenja časov in opozarja svoje vernike pred ponavljajočimi se mesijanizmi, ki vsake toliko časa naznanjajo skorajšnji konec sveta. V resnici pa mora iti zgodovina svojo pot. Na njej so tudi človeške drame ter naravne nesreče. V njej pa se odvija tudi zveličavni načrt, ki ga je Jezus že dopolnil s svojim učlovečenjem, smrtjo in vstajenjem. Cerkev nadaljuje oznanjevanje in udejanjanje te skrivnosti s pridiganjem, z obhajanjem zakramentov ter pričevanjem krščanske ljubezni.
Tadej Linasi, žpk

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
Prihodnja nedelja je nedelja, Kristusa, Kralja vesoljstva, zadnja  nedelja v tem cerkvenem in bogoslužnem letu.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SVETOVALNICA
Svetovalnica je namenjena vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00

PRVA NEDELJA
Preteklo nedeljo ste za nabavo novega tiskalnika darovali 1.377.15€. Bog vam povrni.

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Družine, ki ste vključene v družinsko katehezo, vabljene prihodnjo nedeljo na srečanje, ki ga pričenjamo s sveto mašo ob 10. uri.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: » “Kjer je naša ljubezen, tam naše srce, naš zaklad”
Otroci so pri verouku dobili zloženke za SBP. Tam najdete seznam predlaganih knjig, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki se vam zdijo, da sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« Otroci bodo prinesli podpisane risbice o prebranih knjigah k verouku. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli priznanja in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Želim vam veliko veselja ob branju dobrih knjig,
Aleksandra Krznar, animatorka SBP

DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR
V pisarni sta na voljo Družinska pratika in Marijanski koledar.


Današnja božja beseda