Župnija Celje – Sv. Danijel

Mesec: november 2022

Oznanila 33. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Sv. Luka v evangeliju prinaša v razmislek svetopisemski pogled na zgodovino in s tem Jezusove besede, ki pozivajo učence, naj jih ne bo strah, temveč naj se z zaupanjem soočijo s težavami, nerazumevanji in celo preganjanji ter ohranijo vero Vanj: »Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec« (Lk 21,9). Cerkev od vsega začetka, hvaležna za ta opomin, živi v molitvenem pričakovanju ponovne vrnitve svojega Gospoda, prepoznava znamenja časov in opozarja svoje vernike pred ponavljajočimi se mesijanizmi, ki vsake toliko časa naznanjajo skorajšnji konec sveta. V resnici pa mora iti zgodovina svojo pot. Na njej so tudi človeške drame ter naravne nesreče. V njej pa se odvija tudi zveličavni načrt, ki ga je Jezus že dopolnil s svojim učlovečenjem, smrtjo in vstajenjem. Cerkev nadaljuje oznanjevanje in udejanjanje te skrivnosti s pridiganjem, z obhajanjem zakramentov ter pričevanjem krščanske ljubezni.
Tadej Linasi, žpk

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
Prihodnja nedelja je nedelja, Kristusa, Kralja vesoljstva, zadnja  nedelja v tem cerkvenem in bogoslužnem letu.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SVETOVALNICA
Svetovalnica je namenjena vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00

PRVA NEDELJA
Preteklo nedeljo ste za nabavo novega tiskalnika darovali 1.377.15€. Bog vam povrni.

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Družine, ki ste vključene v družinsko katehezo, vabljene prihodnjo nedeljo na srečanje, ki ga pričenjamo s sveto mašo ob 10. uri.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: » “Kjer je naša ljubezen, tam naše srce, naš zaklad”
Otroci so pri verouku dobili zloženke za SBP. Tam najdete seznam predlaganih knjig, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki se vam zdijo, da sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« Otroci bodo prinesli podpisane risbice o prebranih knjigah k verouku. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli priznanja in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Želim vam veliko veselja ob branju dobrih knjig,
Aleksandra Krznar, animatorka SBP

DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR
V pisarni sta na voljo Družinska pratika in Marijanski koledar.


Mašni nameni 32. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 7. november

Engelbert, škof

7.30  + Ignac in Matilda Kunštek, Katica in Vinko Krošlin

18.00 za zdravje sina Bogomirja

TOREK, 8. november

Bogomir, škof

7.30 za zdravje

18.00 + Matijevčeve

SREDA, 9. november

Ursin, škof

7.30 + dobrotnike, prijatelje, sorodnike

18.00 po namenu

 ČETRTEK, 10. november

Leon Velki, papež

7.30 po namenu

18.00  Anica Križnik

 PETEK, 11. november

Martin, škof

7.30 po namenu

18.00 + Martin Zupanc

 SOBOTA, 12. november

Jozafat Kunčevič, škof

7.30 po namenu

18.00 + Martin Zupanc

33. NEDELJA MED LETOM, 13. november

Stanislav Kostka, redovnik

7.30   + Trobiš, Drofenik

9.00 verne duše v vicah        Marijina c.

+ Zakošek, Aubreht

10.00 + Marija in Klemen Aljančič

11.30 + Leopold Bobek, sorodniki

za žive in pokojne župljane in dobrotnike

18.00 + Rozika Krhlanko, sorodniki


Oznanila 32. nedlje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelij nedelje po Vseh svetih nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje od mrtvih. Ravno zaradi te teme so postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Podali so namišljeni primer: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim, in Jezusa so vprašali: “Čigava bo ta žena, ko bo umrla?” Jezus jim odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za zemeljsko. Večno življenje je povsem drugačno, saj tam ne bo več poroke. Ta je vezana na bivanje na tem svetu. Vstali bomo kot angeli in živeli v stanju, ki ga sedaj ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Jezus ob tem navaja Sveto pismo. Potrditev vere v vstajenje mrtvih vidi v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom doživel razodetje Boga. On je Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, ki so povezani z njim in ta vez je močnejša od smrti. Bog izraelskih očakov pa je tudi naš Bog. Zato Bog ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. Odločilna vez z Bogom pa je zaveza z Jezusom, ki je zato naše Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Po njegovem vstajenju imamo vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja po telesni smrti, ni odprava tega sedanjega in presega našo predstavo. Večnost, ki je pred nami pa naj osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas.
Tadej Linasi, žpk

ZAHVALNA NEDELJA
Danes je zahvalna nedelja. Dan, ki nas vabi k drži hvaležnosti. Povabljeni, da si vzamemo v današnjem dnevu trenutek časa in razmislimo za kaj vse smo lahko v našem življenju hvaležni Bogu in bližnjim. Hvala in Bog povrni vsem, ki sodelujete v življenju župnije. Hvala g. opatu Marjanu, organistom, mladinski glasbeni skupini, otroškemu zboru, ministrantom, bralcem Božje besede, stalnim častilcem Najsvetejšega zakramenta, ključarjem, g. Vanču, Župnijskemu pastoralnemu svetu, Danijelovim družinam, zakonskim skupinam, članom Vincencijeve družine dobrote, sestram redovnicam, katehistinjam in katehetu, vsem v vrtcu Danijelov levček, in vsem ki s svojimi darovi podpirate in omogočate delovanje župnije. Vsem, ki svoje talente, darove, čas in znanje spreminjate v služenje občestvu naše župnije. Hvala vsem, ki tudi nam duhovnikom storite veliko lepega in dobrega. Bog povrni za vsako vaše dobro delo.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Hvala vsem, ki ste s svojimi predlogi, pomagali k oblikovanju Župnijskega sveta. Trenutno smo v fazi formiranja sveta in seznanjevanje tistih, ki ste jih predlagali.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SREČANJE OB SVETEM PISMU
V torek po večerni sveti maši, bo srečanje ob Svetim pismu.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

PRVA NEDELJA
Ob današnji prvi nedelji se vam zahvaljujemo za vaš dar za nabavo novega tiskalnika, ki bo omogočal, da bomo lahko v lastni režiji tiskali farna oznanila. S tem bomo lahko bolj prilagajali število izvodov in tudi prihranili kakšen euro. Bog vam povrni.


Današnja božja beseda