Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 4. nedelje med letom

Mašni nameni 4. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30. januar

Martina, mučenka

7.30 + Konrad Orožim

18.00 po namenu

TOREK, 31. januar

Janez Bosko, redovnik

7.30 + Krk

18.00 za dušno, duševno in telesno zdravje

SREDA, 1. februar

Brigita Irska, opatinja

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 2. februar

7.30 + Zakošek, Aubreht

9.00 + Marija in Ivan Brežnik Marijina c.

18.00 + Marija Lesjak (pog.)

+ Marija Punčec, družina

 PETEK, 3. februar

Blaž, škof

7.30 + Anda Kotnik

18.00 + starši Baumkirher, sorodniki, Konec

 SOBOTA, 4. februar

Oskar, škof

7.30 za duhovne poklice

8.00 + duhovniki       Marijina c.

18.00 + Stanislav Gjuran (pog.), Jožef in Marija Juran

5. NEDELJA MED LETOM, 5. februar

Agata, mučenka

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + duhovnik Oskar Jamnik          Marijina c.
10.00 + starši Dimec

11.30 po namenu

18.00 po namenu


Današnja božja beseda