Župnija Celje – Sv. Danijel

Onanila Jezusovaga krsta

Onanila Jezusovaga krsta

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Na današnji praznik Jezusovega krsta se zaključuje božični čas. Otroka, ki so ga Modri prišli iz Vzhoda v Betlehem počastit in mu darovali pomenljive darove, vidimo v današnjem evangeliju odraslega v trenutku, ko se je dal krstiti velikemu preroku Janezu v reki Jordan. Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, potem ko je prepričal Krstnika, da bi bil pokoren Očetovi volji? Globok pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega življenja, z njegovo smrtjo in vstajenjem. Ko se je dal krstiti Janezu skupaj z grešniki, je začel sprejemati nase težo krivde celotnega človeštva, kot Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. To svoje delo je dopolnil na križu, ko je prejel svoj ‘krst’. Ko je umrl, se je namreč potopil v Očetovo ljubezen in izlil Svetega Duha, da bi se vsi ki verujejo Vanj ponovno rodili iz tega neusahljivega vrelca novega in večnega življenja. Vse Kristusovo poslanstvo lahko povzamemo v tem, da nas je prišel krstit v Svetem Duhu, da bi nas osvobodil sužnosti smrti in nam odprl nebo, dostop resničnega in polnega življenja, ki je vedno novo potapljanje v prostranost bivanja, medtem ko nas veselje preprosto prevzame. Molimo za vse kristjane, da bi vedno bolj razumeli dar krsta in bi se ga zavzeli živeti dosledno in tako pričali za ljubezen Očeta in Sina in Svetega Duha.
Tadej Linasi, žpk

DRUŽINSKA KATEHEZA
Prihodnjo nedeljo je družinska kateheza. Družine, ki ste vključene v družinsko katehezo, povabljene k sveti maši ob 10h. uri.

VEROUK
V tednu, ki je pred nami pričnemo z rednim veroukom. V torek je na vrsti 8. razred. V četrtek pa 6. razred.

VERSKI TISK
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk ali postanete novi naročnik. Lahko pa naročite tudi po pošti.

NEKAJ PASTORALNE STATISTIKE ZA LETO 2022
Pri svetem krstu je bilo 22 otrok in 2 odrasla, (leta 2012 – 59 otrok). Poroke so bile 3, (leta 2012 – 17). Cerkvenih pogrebov je bilo 96, (leta 2012 – 84). Na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo se pripravlja 9 veroučencev, na zakrament svete birme pa 17 veroučencev. Verouk obiskuje 108 veroučencev. V družinsko katehezo je vključenih 24 družin.

BLAGOSLOVI DOMOV IN DRUŽIN
V začetku leta je lepa priložnost za blagoslov vaše družine in doma. Kdor želi, naj prosim sporoči g. župniku Tadeju ali g. opatu Marjanu.


Današnja božja beseda