Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 2. nedelje med letom

Oznanila 2. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V zarji novih časov Janez Krstnik pričuje s svojim življenjem, popolnoma posvečenim pripravi poti Kristusu, da so se v Marijinem Sinu iz Nazareta dopolnile Božje obljube. Ko ga zagleda, da prihaja k reki Jordan, kjer je krščeval, pred svojimi učenci pokaže nanj: ‘Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta’.
Janez je vsekakor prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje z neba: »Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu« (Jn 1,33). Jezusov krst je bilo prvo znamenje, po katerem je Janez spoznal v polnosti resničnost Jezusa iz Nazareta in ga nato začel ‘razodevati Izraelu’ (Jn 1,31) kot Božjega Sina in človekovega odrešenika: ‘Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta’ (Jn 1,29)«.
Tadej Linasi, žpk

EKUMENSKA MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV V CELJU
V tednu molitve za edinost kristjanov, od 18. do 25. januarja 2023, bomo tudi v celjski škofiji vsak dan molili za edinost kristjanov in za mir v svetu. Vabimo vse vernike naše škofije, da se po svojih močeh vključite v to molitev. Molite lahko doma ali v domačih župnijah.  Vabimo vas tudi k skupni škofijski ekumenski molitvi, ki bo potekala na začetku tedna molitve za edinost kristjanov (18. 1.) in ob sklepu (25. 1.). V sredo, 18. januarja ob 19. uri, bo pri sv. Ceciliji (kapucini) ekumenska molitev predstavnikov krščanskih cerkva. Molitev bodo vodili celjski škof Maksimilijan Matjaž z upokojenim škofom Stanislavom Lipovškom, mag. Leonom Novakom, evangeličanskim škofom, pravoslavnim celjskim župnikom (parohom) Goranom Šlivićem in dr. Danielom Grabarjem, superintendentom evangelijskih binkoštnih kristjanov. K tej ekumenski molitvi ste vabljeni verniki vseh krščanskih cerkva. V sredo, 25. januarja ob 18. uri, bo v celjski stolnici škof Maksimilijan ob somaševanju upokojenega škofa in duhovnikov celjske dekanije vodil mašno bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. Duhovniki in verniki celjske dekanije lepo vabljeni.

BIBLIČNA SKUPINA
V torek po večerni sveti maši, vabljeni na biblično skupino.

VEROUK
Zopet je redni verouk, v torek ga ima 9. razred, v četrtek pa 7. razred.

VERSKI TISK
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk ali postanete novi naročnik. Lahko pa naročite tudi po pošti.

DAROVI OTROCI ZA OTROKE
V adventi akciji otroci za otroke se je zbralo 248,22€. Bog povrni.


Današnja božja beseda