Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 4. nedelje med letom

Oznanila 4. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V središču poslanstva Jezusa Kristusa in s tem tudi nas kristjanov, je oznanjevanje Božjega kraljestva. To oznanjevanje v Kristusovem imenu pa pomeni za Cerkev, duhovnike, redovnike, redovnice, kakor tudi vse krščene, da se je potrebno zavzeti biti v svetu njegove priče. Božje kraljestvo je pravzaprav Bog sam, ki postane med nami navzoč in po nas kraljuje. Božje kraljestvo se ustvarja takrat, ko Bog živi v nas in ko mi Boga prinašamo v svet. Sveti Matej nam v svoji verziji blagrov razloži, da materialna revščina sama po sebi še ne zagotavlja, da je nekdo blizu Bogu, saj je lahko srce zakrknjeno in polno poželenja po bogastvu. Nam pa Matej, kakor tudi vse Sveto pismo, da razumeti, da je Bog v vsakem primeru na poseben način blizu revežem. Tako postane jasno: kristjan vidi v revežu Kristusa, ki ga pričakuje in čaka, da se mu kristjan posveti. Kdor hoče korenito hoditi za Kristusom, se mora odpovedati materialnim dobrinam. Živeti to uboštvo pa pomeni izhajajoč iz Kristusa postati notranje svoboden za bližnjega. Za vse kristjane, predvsem pa za nas duhovnike, redovnike in redovnice, tako za posameznike kakor za skupnosti, mora biti vprašanje uboštva in revežev vedno znova predmet resnega spraševanja vesti. Ravno za naše razmere, ko nam ni nič hudega, ko nam nič ne manjka, menim, da moramo še posebej razmisliti, kako iskreno živeti to poklicanost.
Tadej Linasi, žpk

VEROUK
V tem tednu so veroučne počitnice. Vsem veroučencem želimo, da jih lepo preživijo in si naberejo moči in napolnijo duha za drugi polčas.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU
Obisk bolnikov na domu bo zaradi še drugih obveznosti v četrtek in petek.

PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU – SVEČNICA
V četrtek je praznik, Gospodovega darovanja v templju – svečnica. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30 in 18. uri, v Marijini cerkvi ob 9. uri. Med svetimi mašami bo blagoslov sveč, ki si jih boste lahko odnesli tudi domov. Dar za svečo je 1,5€. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.

SKLEP BOŽIČNE DOBE
V četrtek, na svečnico, se zaključuje božična doba. S tem se tudi poslavljamo od letošnjih velikih cerkvenih jaslic, ki v božičnem času zelo nagovarjajo in privabijo velike možice ljudi v našo cerkev. Hvala vsem ustvarjalcem, še posebej g. Vanču, za res lepo in skrbno pripravljene jaslice v stolnici in Marijini cerkvi.

VERSKI TISK
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk ali postanete novi naročnik. Lahko pa naročite tudi po pošti.

GOD SV. BLAŽA
V petek je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Na ta dan Cerkev deli blagoslov sv. Blaža, ki nas varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. Blagoslov boste lahko prejeli pri obeh svetih mašah.

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Petek je prvi v mesecu, povabljeni k sveti maši in češčenju Jezusovega Srca.
V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota v mesecu nas vabi k sveti maši in k češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini cerkvi sveta maša ob 8. uri. Lepo povabljeni.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Se priporočamo za vaš dar, da bomo lažje pokrivali stroške, zlasti plina in elektrike. Hvala za razumevanje in vsak vaš dar.

BRALCI DOBRE KNJIGE
V torek po večerni sveti maši je v župnijskih prostorih srečanje skupine Bralcev dobre knjige.


Današnja božja beseda