Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 5. nedelje med letom

Mašni nameni 5. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 6. februar

Pavel Miki, mučenec

7.30 za milost vere, božje varstvo in blagoslov

18.00 za dušno, duševno in telesno zdravje

TOREK, 7. februar

Kolekta, redovnica

7.30 po namenu

18.00 za zdravje v družini

SREDA, 8. februar

Hieronim, redovnik

7.30 po namenu

18.00 + Martin Škoberne (obl)

 ČETRTEK, 9. februar

Apolonija, mučenka

7.30 po namenu

18.000 + Marija

 PETEK, 10. februar

Sholastika, redovnica

7.30 + Terezija in Niko Grobelnik

18.00 po namenu

 SOBOTA, 11. februar

Lurška Mati Božja

7.30 po namenu

18.00 + Anton Pinter, starši

6. NEDELJA MED LETOM, 12. februar

Evlalija, mućenka

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 v zahvalo za 90 let

10.00 za otroke v družini

11.30 po namenu

18.00 po namenu


Današnja božja beseda