Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 5. postne nedelje

Oznanila 5. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Samo dve nedelji sta do velike noči. Vsa svetopisemska besedila današnje nedelje že govorijo o vstajenju. V današnjem evangeliju o Lazarjevem vstajenju poslušamo besede vere Marte, Lazarjeve sestre. Jezusu, ki ji pravi: »Tvoj brat bo vstal«, Marta odgovori: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan«. Na to ji Jezus odgovori: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre«. Poglejte, to je resnična novost, ki podre vsako oviro ter gre onkraj. Kristus je podrl zid smrti, saj v Njem prebiva vsa polnost Boga, ki je življenje, večno življenje. Zaradi tega smrt ni imela oblasti nad njim. Lazarjevo vstajenje je torej znamenje Jezusove polne oblasti nad fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec. Je pa še druga smrt, s katero se je moral Kristus krepko bojevati in plačati s križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi, da uniči bivanje vsakega človeka. Da je premagal to smrt, je Kristus umrl. Njegovo vstajenje pa ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, temveč je odprl novo resničnost, novo zemljo, ki je končno pridružena Božjim nebesom.
Tadej Linasi, župnik

CVETNA NEDELJA
Prihodnja nedelja je cveten nedelja, ko se spominjamo Jezusovega slavnega vhoda v Jeruzalem. V spomin na ta dogodek, bomo pred vsako sveto mašo blagoslovili butare in zelenje. Poseben slovesni blagoslov bo ob 10. uri, na trgu pred cerkvijo. Med svetimi mašami bomo prisluhnili pasijonu, poročilu o Jezusovem trpljenju, kot ga je zapisal evangelist Matej. Lepo vabljeni k bogoslužju cvetne nedelje.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 17.30 uri, molitev Križevega posta. Lepo povabljeni.

SPOVEDNI DAN
V sklopu radijskega misijona, bo v petek, 31. marca spovedni dan. V stolnici bo priložnost za sveto spoved skozi cel dan, od 7.00 do 19.30 ure. Lepo povabljeni k sveti spovedi.

RADIJSKI MISIJON
V času od 26. marca do 1. aprila bo potekal radijski misijon na radiu Ognjišče. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bo sodeloval nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. V kratkih pričevanjih, svetovalnici in pogovorih, bodo sodelovali tudi drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu, na spletni strani Radia Ognjišče.

SVETA SPOVED
V postnem času lepo povabljeni k sveti spovedi. Priložnost je pred in med sveto mašo. Lahko pa tudi po dogovoru.

OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH ZA PRAZNIKE
V četrtek in petek bo obisk bolnikov in ostarelih pred velikonočnimi prazniki.

IZDELOVANJE BUTAR
V soboto vabljeni, veroučenci in družine, na delavnico izdelovanja butar. Izdelovali bomo butare ter družinsko butaro velikanko. Pričeli bomo ob 9. uri. Vsi lepo povabljeni. Če je mogoče prinesite s seboj zelenje.

ŠKOFOVE SREDINE POSTNE KATEHZE NA ZOOM-U
Škof Maksimilijan bo imel postne biblične kateheze ob Matejevem evangeliju ob sredah v postu od 20h do 21h preko Zoom povezave: 29. marca 2023.
https://uni-lj-si.zoom.us/j/9405173965
Meeting ID: 940 517 3965

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
V župniji bo od 3. do 7. julija potekal počitniško oratorij za otroke. Otroci lepo povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

VEROUK
V prihodnjem tednu bo zopet reden verouk. V torek je veroučno srečanje za 8. razred, v četrtek pa za 6. razred.

DOBRA KNJIGA
Srečanje bralcev bo v torek, 28. marca. Vsi, ki radi berete, ste povabljeni v župnišče po večerni sveti maši. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko v igro stopi Bog. Gre za življenjsko zgodbo redovnice Alme Pie Spieler. Tri knjige so na voljo v župnišču, možna pa je tudi izposoja v Osrednji knjižnici Celje. Druga knjiga je Ob nastanku sveta, avtorja Draga Jančarja. Izšla je pri založbi Beletrina.

VPIS OTROK V ŽUPNIJSKI VRTEC
V naši župniji že več kot dvajset let deluje župnijski vrtec – Danijelov levček. V tem mesecu je vpis v vrtec. Starši lepo povabljeni k vpisu otroka v naš vrtec. Vrtec se nahaja na treh enotah in sicer na Aškerčevi ulici v Celju, na Hudinji v Don Boskovem centru in v Vojniku.

SLAVILNI MOLITVENI VEČER PRI SVETEM DUHU
V duhu sinode povabljeni v petek ob 20. uri na slavilni večer v cerkev Svetega Duha. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Lepo vabljeni, še posebej mladi.

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek, ob 17.30, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje. Povabljeni tudi novi ministranti.

KRIŽEV POT NA TEHARJU
Prihodnjo nedeljo povabljeni na družinski Križev pot, ob 15. uri, na Teharje v spominski park. Križev pot bo iz spominskega parka do sv. Ane.
Povabljeni vsi!

VEČERNE SVETE MAŠE
Od današnje nedelja dalje so večerne svete maše ob 19. uri.


Današnja božja beseda