Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 6. velikonočne nedelje

Mašni nameni 6. velikonočne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 15. maj

Zofija, mučenka

7.30  po namenu

19.00 + starši Hribernik

TOREK, 16. maj

Janez Nepomuk, mučenec

7.30 po na menu

19.00 + Niko Kugonič, Žiga Jamnikar

SREDA, 17. maj

Jošt spokornik

7.30 + Marija, dva Franca Tržan

po namenu

 ČETRTEK, 18. maj

VNEBOHOD 

Janez I., papež

7.30 za milost vere, božje varstvo in blagoslov

9.00 po namenu        Marijina c.

19.00 + Rezika Plahutnik, 8. dan

v zahvalo

 PETEK, 19. maj

Urban I., papež

7.30 + Frančiška in Jože Horjak

19.00 + Majda Žlavs

+ Štefanija in Ivan Smodek

 SOBOTA, 20. maj

Bernardin Sienski duhovnik

7.30 + Marija in Franc Gračnar

19.00 + Bernarda in Franc Mastnak

7. velikončna NEDELJA, 21. maj

Gizela, opatinja

7.30   + Jože Jurhar

9.00 + Andrej Stopinšek      Marijina c.

10.00 + Albert Koštomaj

11.30 + starši Čater, Roza Camparuti

19.00 + Alojz Ovtar

za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Današnja božja beseda