Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 7. velikonočne nedelje

Mašni nameni 7. velikonočne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 22. maj

Marjeta, redovnica

7.30 živi in pokojni Kač

19.00 + Milena Gorenjak

TOREK, 23. maj

Renata, spokornica

7.30 + Flis, Brežnik

19.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje

SREDA, 24. maj

Marija, pomočnica kristjanov – Marija pomagaj

7.30  za zdravje, srečo v družini

po namenu

 ČETRTEK, 25. maj

Gregor VII., papež

7.30 za uspešen porod, študij in vero v družini

19.00 + Marija Marinčič

 PETEK, 26. maj

Filip Neri., duhovnik

7.30 + Ignac in Matilda Kunštek, Katica in Vinko Krošlin

19.00 + Danica Gerl, Oset

 SOBOTA, 27. maj

Alojzij Grozde mučenec

7.30 po namenu

ob 19. uri vigilija binkošti, Celje – Sveti Duh

binkoštna nedelja, 28. maj

Anton Julijan, škof

7.30   + Marija in Iva Hriberšek

9.00 + Marija in Klemen Aljančič           Marijina c.

10.00 v čast Svetemu Duhu za birmance       sveta birma

+ Feliks Špec, Srečko Bencak

za žive in pokojne župljane in dobrotnike
11.30 ni svete maše

19.00 + družina Logar in Rovan


Današnja božja beseda