Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 10. nedelje med letom

Mašni nameni 10. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 12. junij

Eskil, mučenec

7.30 za srečno zadnjo uro

19.00 + starši Hribernik

TOREK, 13. junij

Anton Padovanski, redovnik

7.30 po namenu

19.00 za zdravje

SREDA, 14. junij

Valerij in Rufin, mučenca

7.30 v zahvalo in priprošnjo za prejete dobrote

po namenu

 ČETRTEK, 15. junij

Vid, mučenec

7.30 po namenu

19.00 + Trezika in Tonček Pilko

 PETEK, 16. junij

SRCE JEZUSOVO

Beno, škof

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 SOBOTA, 17. junij

SRCE MARIJINO

Albert, duhovnik

7.30 po namenu

19.00 po namenu

11. NEDELJA MED LETOM, 18. junij

Marko in Marcelin, mučenca

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija in Klemen Aljančič

9.00 + Rezika Plahutnik         Marijina c.

11.00 za milost vere, božje varstvo in blagoslov v družini

19.00 + Darko Gregorn


Današnja božja beseda