Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 11. nedelje med letom

Mašni nameni 11. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 19. junij

Nazarij, škof

7.30 + starši Amon, brata Andrej in Roman, Ciril Kolander

19.00 + Pavel Tisel

TOREK, 20. junij

Silverij, papež

7.30 po namenu

19.00 v zahvalo in priprošnjo za prejete dobrote

SREDA, 21. junij

Alojzij Gonzaga, redovnik

7.30 + Alojz Ovtar

19.00 po namenu

 ČETRTEK, 22. junij

Tomaž More, mučenec

7.30 za verne duše v vicah

19.00 za zdravje

 PETEK, 23. junij

Jožef Cafasso, redovnik

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 SOBOTA, 24. junij

Rojstvo Janeza Krstnika

7.30 po namenu

19.00 + Lojze Selič (obl), starši

12. NEDELJA MED LETOM, 25. junij

Viljem, opat

7.30    + Jože Hrovat

9.00 + Franc Žuntar       Marijina c.

10.00 + Marija in Klemen Aljančič

11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

19.00 za milost vere, božje varstvo in blagoslov v družini


Današnja božja beseda