Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 13. nedelje med letom

Mašni nameni 13. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 3. julij

Tomaž, apostol

7.30 v čas sv. Antonu

20.00 po namenu

TOREK, 4. julij

Urh, škof

7.30 po namenu

20.00 v zahvalo za božje varstvo in blagoslov v družini

SREDA, 5. julij

Urh, škof

7.30 + Jože Hrovat (obl)

po namenu

 ČETRTEK, 6. julij

Marija Goretti, mučenka

7.30 Manja Vnučec (obl)

20.00 za duhovne poklice

 PETEK, 7. julij

Anton Marija Zaharija, duhovnik

7.30 po namenu

20.00 za zdravje

 SOBOTA, 8. julij

Gregor Grassi, škof

7.30 v priprošnjo Materi Božji

9.00 + duhovniki       Marijina c.

20.00 + družina Čanžek in Sakelšek

14. NEDELJA MED LETOM, 9.julij

Avguštin, mučenec

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija in Martin Podergajs, stari starši Čremožnik

9.00 + družina Lilija    Marijina c.

11.30 za zdravje

20.00 + Anica Križnik (obl)


Današnja božja beseda