Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 12. nedelje med letom

Oznanila 12. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Gospod Jezus potem, ko je poklical in poslal v misijone svoje učence, jih poučuje in pripravlja, kako se soočiti s preizkušnjami in preganjanji, na katere bodo morali naleteti. Iti v misijone, ni turizem in Jezus svari svoje. Naleteli boste na preganjanje. Takole jih spodbuja: »Ne bojte se ljudi, kajti nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo
Učenec je poklican oblikovati svoje življenje po Kristusu, ki so ga ljudje preganjali, poznal je zavrnitev, zapuščenost in smrt na križu. Te težave moramo imeti za možnost, da smo še bolj misijonarji in da rastemo v tistem zaupanju do Boga, našega Očeta, ki ne zapusti svojih otrok med hudo uro. V težavah med krščanskim pričevanjem v svetu nismo nikoli pozabljeni, saj nam vedno pomaga Očetova nagla spodbuda. Zato Jezus v današnjem evangeliju trikrat pomiri učence, ko jim reče: »Ne bojte se! Ne bojte se! Pojdi naprej! Jaz sem s teboj!« Ne bojte se tistega, ki se vam posmehuje ali slabo z vami ravna. Prav tako se ne bojte tistega, ki vas prezira ali pa vas ‘odprto’ hvali, za hrbtom pa je proti evangelij. Jezus nas ne pušča samih, saj smo zanj dragoceni.
Tadej Linasi, župnik

PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN PAVLA
V četrtek je praznik apostol Petra in Pavla. Povabljeni k prazničnemu bogoslužju v stolnic ob 7.30 in 19. uri, ter v Marijino cerkev ob 9. uri.

VABIMO NOVE DRUŽINE K DRUŽINSKI KATEHEZI
24 družin se vsako 3. nedeljo v mesecu srečujemo pri družinski katehezi. Najprej se zberemo pri sv. maši ob 10.00 in za tem poklepetamo z ostalimi župljani ob kavici in pecivu. Nato pa si družine po skupinah na kratko podelimo, kako smo preživeli pretekli mesec. Sledijo kratke kateheze posebej za starše in otroke, pogovorne skupine in zaključek ob pici. Zaključimo ob 14.00. Torej 4 ure 1 nedeljo na mesec v dopoldanskem času, s kosilom, ob tem pa veliko veselja ob povezovanju in skupni duhovni rasti. Z mesecem septembrom začnemo novo šolsko leto in vabimo nove družine, da se nam pridružite. Prijavite se pri našem župniku, pri nama -sva Marko in Mojca Mihelak ali na župnijski mail: celje.danijel@gmail.com

NEDELJSKE VEČERNE SVETE MAŠE V MESECU JULIJU IN AVGUSTU
V mesecu juliju in avgustu bodo nedeljske večerne svete maše ob 20. uri.

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
V župniji bo od 3. do 7. julija potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci lepo vabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem. Vzemite si prijavnice.


Današnja božja beseda