Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 17. julij

Aleš, spokornik

7.30 + Ada in Ludvig Golob

19.00 + Ivan Mirnik, Elizabeta Kralj

TOREK, 18. julij

Elij, mučenec

7.30 + opat Friderik Kolšek

19.00 + Miroslav Slakan (pog)

SREDA, 19. julij

Arsenij Veliki, puščavnik

7.30 Za srečen porod, za zdravje mamice in otroka

po namenu

 ČETRTEK, 20. julij

Marjeta Antiohijska, mučenik

7.30 po namenu

19.00 + Franc Krznar (obl)

PETEK, 21. julij

Danijel, prerok

7.30 po namenu

19.00 + Alojz Ovtar

 SOBOTA, 22. julij

Marija Magdalena, svetopisemska žena

7.30 v priprošnjo Materi Božji

19.00 + Jakob, Zofija, sorodniki Šramel

16. NEDELJA MED LETOM, 23. julij

Brigita Švedska, redovnica

KRIŠTOFOVA NEDELJA

7.30  + Frančiška, Franc Novak, Anton Podsedenšek

9.00 + Darko Gregorn       Marijina c.

11.30  za žive in pokojne župljane in dobrotnike

20.00 + Anica Križnik


Današnja božja beseda