Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 16. nedelje med letom

Mašni nameni 16. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 24. julij

Krištof, mučenec

7.30 po namenu

19.00 + Rezika Plahutnik

TOREK, 25. julij

Jakob starejši, apostol

7.30 po namenu

19.00 + Ljudmila in Viktor Praprotnik, Veronika Ajdnik

SREDA, 26. julij

Joahim in Ana, Marijini starši

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 27. julij

Gorazd, škof

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 PETEK, 28. julij

Viktor, papež

7.30 + Krk

19.00 + Marko Lazarevič, starši Cvetko

 SOBOTA, 29. julij

Marta, Lazarjeva sestra

7.30 v priprošnjo Materi Božji

19.00 + Ivan, Milka, Marjeta, Greta Vrabl

17. NEDELJA MED LETOM, 30. julij

Rufin, mučenec

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + družina Jagrič, Pirš     Marijina c.

10.00 + Štefanija Pungartnik

11.30 + Franc, Medika, Tine Sovič

20.00 v zahvalo za prejete dobrote


Današnja božja beseda