Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 17. nedelje med letom

Mašni nameni 17. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 31. julij

Ignacij Lojolski, redovnik

7.30 živi in pokojni družina Jagodič
19.00 v zahvalo za uspešno šolsko leto

TOREK, 1. avgust

Alfonz Ligvorij, škof

7.30 po namenu
19.00 po namenu

SREDA, 2. avgust

Evzebij, škof
Porcijunkula

7.30 po namenu
po namenu

 ČETRtEK, 3. avgust

Lidija, svetopisemska žena

7.30 za duhovne poklice
19.00 + Jože Kastelic, 8. dan

 PETEK, 4. avgust

Janez Vianej, duhovnik

7.30 v zahvalo za prejete dobrote
19.00 + družina Čanžek in Sakelšek

 SOBOTA, 5. avgust

Marija Snežna

7.30v priprošnjo Materi Božji
8.00 + duhovniki      Marijinac.
19.00 za zdravje

18. NEDELJA MED LETOM, 6. avgust

Just Španski, mučenec

7.30   + Trobiš, Drofenik
9.00 + Angelca, Anton, Marija Božičnik             Marijina c.
10.00 po namenu
11.30 + Aljaž Grosek, 30. dan
20.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Današnja božja beseda