Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 19. med letom

Mašni nameni 19. med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 14. avgust

Maksimilijan Kolbe, mučenec

7.30 v zahvalo

19.00 + Marija Tašner, 8. dan

TOrEK, 15. avgust

MARIJINO VNEBOZETJE,

VELIKI ŠMAREN

7.30 + Marija Hodnik r. Kink, 30. dan

9.00 + Marija Lebarič         Marijina c.

10.00 + Marija Hodnik, Stane Cevzar

11.30 + Jože Kastelic
za žive in + ž. in dobrotnike

19.00 + Jože in Katarina Matek, bratje in sestra     Marijina c.

SREDA, 16. avgust

Rok, spokornik

7.30 po namenu

19.00 + Maks Kramer (obl)

 ČETRTEK, 17. avgust

Hiacint, redovnik

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 PETEK, 18. avgust

Helena, cesarica

7.30 po namenu

19.00 po namenu

 SOBOTA, 19. avgust

Janez Eudes, duhovnik

7.30 po namenu

19.00 + Rok Unetič, Tina Zbašnik

20. NEDELJA MED LETOM, 20. avgust

Bernard, opat

7.30    + Drofenik Trobiš

9.00 + starši Ivan in Stanislava Stare       Marijina c.

10.00 + Jernej, Bogdan Lilija

11.30 + Justina Krhlanko

20.00 + Ivan in Nežika Kroflič

za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Današnja božja beseda