Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 30. nedelje med letom

Mašni nameni 30. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30. oktober

Marcel, mučenec

7.30 + starši Terezija in Milan Vrečko
19.00 v zahvalo za prejete dobrote

TOREK, 31. oktober

Bolfenk, škof

7.30 po namenu
19.00 + Franjo, Jože, Milan, Štefan, Antonija Lugarič

SREDA, 1. november

VSI SVETI

7.30 + Jože Jurhar
9.00 + Marija Hodnik r. Kink         Marijina c.
10.00 + Albert Koštomaj
11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
19.00 + Jože in Ivica Kastelic

 ČETRTEK, 2. november

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

7.30 + Alojz in Angela Bukovšek
8.00 + Franc Nunčič      Marijina c.
8.30 po namenu     Marijina c.
19.00 + Terezija Kerin

 PETEK, 3. november

Viktorin Ptujski, škof

7.30+ Ignac in Matilda Kunštek, Katica in Vinko Krošlin
19.00 + Jože Kastelic

 SOBOTA, 4. november

Karel Boromejski, škof

7.30 + Ana in Karel Golob
8.00 + duhovniki    Marijina c.
19.00 + Anica Križnik

31. NEDELJA MED LETOM, 5. november

Martin, redovnik
ZAHVALNA NEDELJA

7.30    + Anton Mohorčič
9.00 + Dušan Zapušek    Marijina c.
10.00 po namenu
11.30 + Robert Čovran
19.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Današnja božja beseda