Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 29. nedelje med letom

Oznanila 29. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Evangelist Matej pripoveduje, kako so se farizeji zbrali, da bi Jezusa skušali. Eden izmed njih, učitelj postave, mu je postavil sledeče vprašanje: »Učitelj, katera zapoved je največja v postavi?« To je zahrbtno vprašanje, saj je v Mojzesovi postavi omenjenih več kot šesto predpisov. Kako razločiti med temi največjo zapoved? Toda Jezus se ne obotavlja in odgovori: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.«  In doda: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.«
Ta Jezusov odgovor ni samoumeven, kajti med številnimi predpisi judovske postave je bilo najpomembnejših deset zapovedi, ki jih je Bog neposredno sporočil Mojzesu kot pogoje za pogodbo zaveze z ljudstvom. Jezus pa jim hoče dati razumeti, da brez ljubezni do Boga in do bližnjega, ni prave zvestobe do te zaveze z Gospodom. Lahko delaš, izpolnjuješ še toliko predpisov, a če ni ljubezni, to ni nič.
Z odgovorom farizejem, ki so ga spraševali, jim Jezus skuša postaviti v red njihovo religioznost, da ponovno vzpostavijo razliko med tem, kar resnično velja in tem, kar je manj pomembno. Doda tudi: »Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« Jezus je prav na ta način živel svoje življenje, ko je pridigal in delal to, kar resnično velja in je bistveno, torej ljubezen. Ljubezen daje zagon in rodovitnost v življenju ter na poti vere. Brez ljubezni tako življenje kot vera ostaneta nerodovitna.
To, kar Jezus predlaga je resnično čudovit ideal, ki odgovarja na najbolj pristno željo našega srca. Saj smo bili ustvarjeni zato, da bi ljubili ter bili ljubljeni. Bog nas je ustvaril, da bi bili soudeleženi pri Njegovem življenju, bili od Njega ljubljeni in da bi ga ljubili ter po njem vse druge ljudi. To so ‘sanje’ Boga za človeka. Za uresničevanje tega potrebujemo njegovo milost. Potrebno je, da v sebe sprejmemo sposobnost ljubiti, ki izhaja iz Boga samega. Jezus se nam v evharistiji podarja ravno zaradi tega. V njej prejmemo njegovo Telo in njegovo Kri, torej prejmemo Jezusa v njegovem najvišjem izrazu ljubezni, ko je On daroval samega sebe Očetu za naše zveličanje.
Župnik Tadej Linasi


OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA – MOJA DESETKA ZA SINODO
V mesecu oktobru še posebej vabljeni k molitvi rožnega venca tako doma kot v cerkvi. Povabljeni k osebnemu molitvenemu namenu »moja desetka za sinodo«, kar pomeni, da vsak dan zmolim eno desetko rožnega venca v čast Svetemu Duhu za potek sinode.


VEROUK
V torek ima veroučno srečanje 9. razred. 
V četrtek ima veroučno srečanje 7. razred.


MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 20.00 na mladinska srečanja v župnijske prostore.


SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja, vabijo tudi nove člane.
Srečanje za volčiče –  VV (8 – 10 let), vsako soboto od 9.00 do 11.00 (info: 070 367 108, Ema).
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let), vsako soboto od 9.00 do 11.00 (info: 070 193 536, Anej).
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP (16 – 21 let), ob sobotah zvečer (info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.


MISIJONSKA NEDELJA – SVETOVNI MISIJONSKI DAN
V Cerkvi vsako leto na predzadnjo nedeljo v mesecu oktobru obhajamo Svetovni misijonski dan. V vsakem krščenem hoče vzbuditi misijonsko zavzetost, vzbuditi želi željo po misijonski zagnanosti in sodelovanju. Ta cilj je mogoče doseči na dva načina.
Najprej s spominjanjem, da na mejah sveta, v mladi in revni skupnosti Cerkve, živijo naši bratje in sestre, ki se brez naše pomoči ne morejo sami spoprijeti s pomanjkanjem duhovnikov, kapel in cerkva, z boleznimi in nepismenostjo. Med njimi »v prvih vrstah« služi na tisoče misijonarjev, ki jim moramo kot »misijonarji v zaledju« nuditi duhovno in materialno pomoč, saj se ti tudi v našem imenu »borijo za evangelij«. Sv. Pavel nas opominja, da se oznanjevanje evangelija ne dogaja samo s človeškimi močmi, ampak predvsem v moči Svetega Duha. Tisti, ki prinašajo Kristusa, potrebujejo njegovo moč in njegovo vodstvo.
Drugič je Svetovni misijonski dan priložnost, da obnovimo svojo krstno poklicanost, da smo učenci—misijonarji. Da smo tisti, ki poslušajo Kristusa in so potem njegove priče, kamorkoli jih Bog postavi, tukaj in sedaj. V današnjem svetu ni lahko. V Jezusovih časih je bil On sam postavljen na preizkušnjo z vprašanji: Ali je pomembnejši svetni zakon ali Izraelova vera? Je bilo treba plačevati davke cesarju, da bi ga priznali kot oblast, ali ne? Tudi danes je veliko ljudi, ki postavljajo na preizkušnjo nas, Jezusove učence, in nas sprašujejo: »Kaj prihaja od Boga in kaj ne? Kje je Bog sredi trpljenja sveta?« Misijonarski učenec, ki ima oči uprte v svojega Odrešenika, se spominja, da je samo Bog Gospod. On podpira in varuje ne samo svoje privržence, ampak vse, tudi tiste, ki ga še ne poznajo.
Spomnimo se, da se Kristusova Cerkev ne omejuje na našo župnijo ali na našo državo. Poskrbimo, da bodo bratje in sestre na mejah sveta lahko uživali milost vere. Vedno jih podpirajmo s svojo molitvijo in darovi. Bog vam povrni.

RAZPORED VEROUKA
1. razred – s. Agnes
       torek ob 16.00
2. razred – s. Agnes
       torek ob 17.00
3. razred – ga. Narcisa
       ponedeljek ob 16.00
4. razred – ga. Karlina
       torek ob 15.00
5. razred – ga. Karlina
       torek ob 16.00
6. razred – župnik Tadej
       četrtek ob 16.00
       (na 2 tedna po 1,5h)
7. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
8. razred – g. Klemen
torek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
9. razred – g. Klemen
torek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVANICA
Namenjena je vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo. 
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 do 18.00 v župnijskih prostorih.
Prijave  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00.


Današnja božja beseda