Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 30. nedelje med letom

Oznanila 30. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Vidno znamenje, ki ga kristjan lahko izkaže, da bi v svetu pričeval o Božji
ljubezni, je ravno bratska ljubezen. Zapoved o ljubezni do Boga in bližnjega ni prva
zato, ker je na vrhu seznama zapovedi. Jezus je ne postavi na vrh, ampak v središče
in to zato, ker je srce, iz katerega mora vse izhajati in h kateremu se mora vse
vračati ter se nanj sklicevati. Že v Stari zavezi je poziv k svetosti po podobi Boga, ki
je svet, obsegal tudi dolžnost, da se skrbi za najšibkejše osebe kot so tujci, sirote in
vdove. Jezus to postavo zaveze dopolni – On, ki v sebi, v svojem mesu združi
božanskost in človeškost v eno samo skrivnost ljubezni.
V luči te Jezusove besede je ljubezen merilo vere in vera je duša ljubezni. Ne
moremo več ločevati verskega življenja, pobožnega življenja, od služenja bratom,
tistim konkretnim bratom, ki jih srečamo. Ne moremo več ločevati molitve,
srečanja z Bogom v zakramentih, od poslušanja drugega, od bližine njegovemu
življenju, predvsem njegovim ranam. Ljubezen je merilo vere. Vprašajmo se, kako
je z mojo vero, kajti moja vera pomeni, kako ljubim, vera pa je duša ljubezni.
Sredi goščave zapovedi in predpisov, danes bi temu rekli legalizmi, nam Jezus
pokaže na dvoje obličij: Očetovo obličje in obličje brata. Ne dá nam dveh formul ali
dveh zapovedi, ampak nam izroči dve obličji, oziroma eno samo obličje: obličje
Boga, ki odseva na mnogih obličjih, kajti na obličju vsakega brata, predvsem
najmanjšega, krhkega in nezaščitenega, je navzoča podoba samega Boga. Ko
srečamo enega od teh bratov, se moramo vprašati, ali smo zmožni v njem
prepoznati Božje obličje.
Jezus na ta način vsakemu človeku daje temeljni kriterij, po katerem naj
postavi svoje življenje. Predvsem pa nam je dal svojega Svetega Duha, ki nam
pomaga ljubiti Boga in bližnjega, kot ga on ljubi, s svobodnim in darežljivim srcem.
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA

 1. razred – s. Agnes
  torek ob 16.00
 2. razred – s. Agnes
  torek ob 17.00
 3. razred – ga. Narcisa
  ponedeljek ob 16.00
 4. razred – ga. Karlina
  torek ob 15.00
 5. razred – ga. Karlina
  torek ob 16.00
 6. razred – župnik Tadej
  četrtek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)
 7. razred – župnik Tadej
  četrtek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)
 8. razred – g. Klemen
  torek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)
 9. razred – g. Klemen
  torek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste
se znašli v stiski in bi želeli
s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

ZAPOVEDAN PRAZNIK VSI SVETI
V sredo je zapovedan praznik vsi sveti. Svete maše
bodo kakor ob nedeljah. Lepo vabljeni k prazničnemu
bogoslužju. Zvečer ob 18.00 vabljeni k molitvi rožnega
venca za rajne v stolnico.

MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU
Na praznik vseh svetih bodo molitve za rajne na
pokopališču Golovec in na mestnem pokopališču ob
15.00.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
V četrtek je spomin vseh vernih rajnih, vernih duš dan.
V stolnici bosta sveti maši ob 7.30 in 19.00, v Marijini
cerkvi pa ob 8.00 in 8.30.

PRVI ČETRTEK, PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Prvi četrtek nas vabi k molitvi in sveti maši za nove
duhovne poklice.
Na prvi petek povabljeni k sveti maši in češčenju
Jezusovega Srca.
V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k
nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota v mesecu nas vabi k sveti maši in k
češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini
cerkvi sveta maša ob 8.00.
OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

ZAHVALNA NEDELJA
Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Povabljeni, da
se morda vprašamo in bolj pozorno ozremo okrog
sebe, zakaj vse se moramo zahvaliti in biti hvaležni
Bogu in bližnjim.

PRVA NEDELJA V MESECU
Prihodnja nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo
namenjen za potrebe župnije. Bog vam povrni.

SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja, vabijo tudi nove člane.
Srečanje za volčiče – VV (8 – 10 let), vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 367 108, Ema)
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let), vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 193 536, Anej)
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP (16 – 21 let), ob sobotah zvečer .
(info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Vsi, ki imamo radi dobre knjige se bomo srečali v torek, 28. 11., ob 18.00 v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Zemlja se z nami pogreza, ki jo je napisal
pisatelj Ivan Sivec. Obsežna, poglobljena in šokantno presenetljiva pripoved
zaobjema usodne in večkrat tudi krute družbene in politične spremembe od leta
1932 pa vse do leta 2022 v Šaleški dolini oziroma v kraju Škale, kjer se je v jezero
pogreznilo sedeminpetdeset domačij, s plodnimi njivami, zelenimi travniki in
šumečimi gozdovi vred. Z ugrezninami so se na jezersko dno pogreznile tudi mnoge
stoletne človeške vrednote. Po drugi strani pa v romanu prikazuje tudi veliki razvoj
Premogovnika Velenje in Termoelektrarne ter udarniško graditev novega Velenja.

DAR OB MISIJONSKI NEDELJI
Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 1.402,00 €. Bog vam povrni.

VEČERNE SVETE MAŠE
Kljub prestavitvi ure na sončni čas, bodo večerne svete maše ostale ob 19.00. Malo
sem pogledal po drugih stolnih župnijah po Sloveniji in nekaterih večjih župnijah v
naši škofiji in imajo prakso, da ne spreminjajo urnika večernih svetih maš. Tako bomo
letos naredili probo, kako se bo obneslo. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
prvi petek in prva sobota
V petek, 3. 11., od 21.00, do sobote, 4. 11., do 7.30, bo potekalo nočno češčenje
Najsvetejšega zakramenta. Cerkev bo od 21.00 dalje zaklenjena. Menjave nočnih
častilcev pri stranskih vratih so predvidene ob 22.00, 23.00, 1.00, 3.00 in 5.00.
Prijave niso potrebne. Vsi lepo vabljeni!
Informacije: 031 209 962, cescenje@gmail.com


Današnja božja beseda