Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 33. nedelje med letom

Mašni nameni 33. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

 PONEDELJEK, 20. november

Edmund, kralj

7.30 v zahvalo za vse prejete milosti
19.00 + Franc in Marija Raduha, Enet Kovač

TOREK, 21. november

Darovanje Device Marije

7.30po namenu
19.00 + Stanislav Urh
+ Alojz Ovtar
+ Marija Cmerešek

SREDA, 22. november

Cecilija, mučenka

7.30+ Krk
po namenu

 ČETRTEK, 23. november

Klemen I., papež

7.30+ Jožica, Zvonka, družina Črepinšek
19.00 + Marija in Franc Pliberšek

 PETEK, 24. november

Andrej Dung, mučenec

7.30 + Franc in Antonija Lesjak
19.00 + Jožef Čeke, Marija Punčec

 SOBOTA, 25. november

Katarina Sinajska, devica

7.30po namenu
19.00 + Stane Knez
+ Ivan Brežnik, Angelca Gradič, Karli Leskovšek

34. NEDELJA MED LETOM, 26. november

Valerijan Oglejski, škof

7.30    + družini Logar in Rovan
9.00 + družini Vrečer in Nosan         Marijina c.
10.00 + Marija Jožefa Arh, dva Alojza, dva Blaža Arh
11.30 + Terezija Gluhak, družini Šoštar in Gluhak
19.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Današnja božja beseda