Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 31. NEDELJA MED LETOM

Oznanila 31. NEDELJA MED LETOM

Kategorija :Oznanila Vsi

Apostol Pavel vabi, da se približamo evangeliju »ne kot človeški besedi,
ampak, kar resnično je, kot Božji besedi«. S tem lahko v veri sprejmemo opomine, s
katerimi se Jezus obrača na našo vest, da bi naše ravnanje preoblikovali po teh
opominih. Jezus graja pismouke in farizeje, ki so imeli v skupnosti vlogo učiteljev,
saj je bilo njihovo obnašanje v očitnem nasprotju z naukom, ki so ga z doslednostjo
nalagali drugim. Jezus je poudaril da »govorijo, pa ne delajo«. Dober nauk je
vredno sprejeti, vendar ga lahko neskladno ravnanje razvrednoti. Zato Jezus pravi:
»Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne
ravnajte«. Jezusovo ravnanje je popolnoma nasprotno. On prvi udejanja zapoved
ljubezni, ki jo uči, ob tem pa tudi pravi, da je njeno breme lahko in prijetno, saj nam
ga On sam pomaga nositi.
On je naš pravi in edini Učitelj. Zato smo poklicani, da hodimo za Božjim Sinom,
učlovečeno Besedo, ki izraža resnico svojega nauka v zvestobi Očetovi volji tako, da
podarja samega sebe. Jezus prav tako odločno obsoja samopoveličevanje ter
pravi, da opravljanje del zato, da bi jih ljudje videli, vodi v nemilost človeškega
odobravanja, kar pa ogroža vrednote, ki utemeljujejo pristnost osebe.
Dragi prijatelji, Gospod Jezus se je predstavil svetu kot služabnik s tem, da je
popolnoma izpraznil sebe ter se tako ponižal, da je dal na križu najbolj zgovoren
nauk ponižnosti in ljubezni. Iz njegovega zgleda izhaja predlog za življenje:
‘Največji med vami bodi vaš
strežnik’. Prosimo za
priprošnjo Sveto Marijo ter
še posebej prosimo za vse
tiste, ki so v krščanskih
skupnostih poklicani za
službo poučevanja, da bodo
lahko vedno z dejanji
pričevali za resnice, ki jih
posredujejo z besedami.
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA
1. razred – s. Agnes torek ob 16.00
2. razred – s. Agnes torek ob 17.00
3. razred – ga. Narcisa ponedeljek ob 16.00
4. razred – ga. Karlina torek ob 15.00
5. razred – ga. Karlina torek ob 16.00
6. razred – župnik Tadej četrtek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
7. razred – župnik Tadej četrtek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
8. razred – g. Klemen torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
9. razred – g. Klemen torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste
se znašli v stiski in bi želeli
s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

MAŠA Z VRTCEM DANIJELOV LEVČEK
Prihodnjo nedeljo bodo pri sveti maši ob 10.00
sodelovali otroci in njihove družine iz našega
vrtca Danijelov levček. Ob tej priložnosti, bo
predstavljen tudi Sklad vrtca, ki bo v pomoč, da
bodo programi, ki se jih lahko otroci udeležujejo,
lažje dostopni vsem. Zato bo vaš dar pri svetih
mašah namenjen za Sklad našega vrtca.

VEČERNE SVETE MAŠE
Kljub prestavitvi ure na sončni čas, bodo večerne
svete maše ostale ob 19.00. Malo sem pogledal
po drugih stolnih župnijah po Sloveniji in
nekaterih večjih župnijah v naši škofiji in imajo
prakso, da ne spreminjajo urnika večernih svetih
maš. Tako bomo letos naredili »probo«, kako se
bo obneslo. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja, vabijo
tudi nove člane.
Skupina bobri – BB (6 – 7 let).
(info: 041 544 292, Barbara)
Srečanje za volčiče – VV (8 – 10 let), vsako
soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 367 108, Ema)
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let), vsako
soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 193 536, Anej)
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP (16 –
21 let), ob sobotah zvečer .
(info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.

SLAVILNI VEČER V VOJNIKU
V petek, ob 19.00, vabljeni (predvsem mladi) na slavilni večer v dom
sv. Jerneja v Vojniku.

ZAHVALNA NEDELJA
Danes je zahvalna nedelja. Dan, ki nas vabi k drži hvaležnosti. Vabljeni, da si
vzamemo v današnjem dnevu trenutek časa in razmislimo za kaj vse smo
lahko v našem življenju hvaležni Bogu in bližnjim. Hvala in Bog povrni vsem, ki
sodelujete v življenju župnije. Hvala g. opatu Marjanu, organistom, mladinski
glasbeni skupini, otroškemu zboru, ministrantom, bralcem božje besede,
stalnim častilcem Najsvetejšega zakramenta, skavtom, ključarjem, g. Vanču,
Župnijskemu pastoralnemu svetu, Danijelovim družinam, sodelavcem
Družinske kateheze, bralcem dobre knjige, zakonskim skupinam, članom
Vincencijeve družine dobrote, sestram redovnicam, katehistinjam in
katehetu, vsem v vrtcu Danijelov levček in vsem, ki s svojimi darovi podpirate
in omogočate delovanje župnije. Vsem, ki svoje talente, darove, čas in znanje
spreminjate v služenje občestvu naše župnije. Hvala vsem, ki tudi nam
duhovnikom storite veliko lepega in dobrega. Bog povrni za vsako vaše dobro
delo


Današnja božja beseda